Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước

https://vksbinhphuoc.gov.vn


Giới thiệu về Công đoàn VKSND tỉnh Bình Phước

Giới thiệu về Công đoàn VKSND tỉnh Bình Phước
Chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở VKSND tỉnh Bình Phước
1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.
2 Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đơn vị; cử đại diện tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức và người lao động. Hướng dẫn, giúp đỡ người lao động giao kết hợp đồng lao động. Cùng với thủ trưởng đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ, công chức.
4. Tổ chức vận động cán bộ, công chức trong đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức tham gia quản lý đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
5. Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
Cơ cấu tổ chức
 


 

Tác giả bài viết: Cao Nam

Nguồn tin: Viện KSND tỉnh Bình Phước

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây