Nghiên cứu khoa học

Khó khăn, vướng mắc bất cập khi áp dụng biện pháp cưỡng chế theo bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Khó khăn, vướng mắc bất cập khi áp dụng biện pháp cưỡng chế theo bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

 •   23/04/2019 05:03:13 AM
 •   Đã xem: 5944
 •   Phản hồi: 0
Tóm tắt: Bài viết tác giả phân tích khó khăn, vướng mắc khi áp dụng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 trong trường hợp trưng cầu giám định khám nghiệm tử thi mà đại diện bị hại từ chối giám định. Trong trường hợp này thì có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 126 và Điều 127 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 hay không?
Hoàn thiện các quy định xử lý tội phạm về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm

Hoàn thiện các quy định xử lý tội phạm về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm

 •   23/04/2019 05:01:24 AM
 •   Đã xem: 5312
 •   Phản hồi: 0
Tóm tắt: Những thay đổi đáng kể trong chính sách hình sự liên quan đến xử lý tội phạm về động vật hoang dã, động vật nguy cấp, quý hiếm của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năn 2017 (sau đây viết tắt là BLHS năm 2015) có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nổ lực bảo vệ các loài vật này. Tuy nhiên, qua nghiên cứu và thực tiễn áp dụng cho thấy, nhiều tình tiết quy định tại Điều 234 và Điều 244 BLHS năm 2015 vẫn cần phải có văn bản hướng dẫn thi hành.
Các yếu tố tác động đến hoạt động THQCT trong điều tra tội giết người

Các yếu tố tác động đến hoạt động THQCT trong điều tra tội giết người

 •   17/04/2019 11:47:03 PM
 •   Đã xem: 1831
 •   Phản hồi: 0
Bên cạnh sự điều chỉnh của pháp luật đối với vấn đề Thực hành quyền công tố (THQCT) trong điều tra các tội giết người, Thông qua hoạt động THQCT nhận thấy còn có các nhân tố xã hội, nhận thức và áp dụng pháp luật của người tiến hành tố tụng có những quan điểm khác nhau, đã tác động đến hoạt động THQCT trong điều tra đối với tội giết người.
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm bản án Dân sự, Hôn nhân gia đình, hành chính sơ thẩm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm bản án Dân sự, Hôn nhân gia đình, hành chính sơ thẩm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước

 •   17/04/2019 11:41:51 PM
 •   Đã xem: 5556
 •   Phản hồi: 0
Thông qua công tác kiểm sát giải quyết án Dân sự, Hôn nhân gia đình, hành chính sơ thẩm. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tổng hợp những kinh nghiệm phát hiện bản án, quyết định vi phạm để kháng nghị phúc thẩm và đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị phúc thẩm án Dân sự, Hôn nhân gia đình, hành chính sơ thẩm trong thời gian tới.
Cần sửa đổi, bổ sung luật thi hành án hình sự năm 2010 cho phù hợp với khoản 5 điều 65 BLHS năm 2015

Cần sửa đổi, bổ sung luật thi hành án hình sự năm 2010 cho phù hợp với khoản 5 điều 65 BLHS năm 2015

 •   17/04/2019 09:04:57 PM
 •   Đã xem: 1310
 •   Phản hồi: 0
Tóm tắt: Các quy định về trình tự, thủ tục, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo và nghĩa vụ của người được hưởng án treo trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự năm 2010 vẫn còn có điểm chưa phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015. Bài viết này, tác giả tập trung phân tích một số vướng mắc đó và đề xuất sửa đổi nhằm hoàn thiện các quy định này.
Về điều kiện bảo vệ người thứ ba ngay tình khi mua được tài sản bán đấu giá

Về điều kiện bảo vệ người thứ ba ngay tình khi mua được tài sản bán đấu giá

 •   17/04/2019 09:00:14 PM
 •   Đã xem: 7238
 •   Phản hồi: 0
Tóm tắt: Bài viết này, tác giả nêu lên một số nhận thức chưa thống nhất trong thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình theo quy định của Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2005, 2015, để bạn đọc cùng tham khảo nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về dân sự để bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình trong giao dịch dân sự.
Cần hướng dẫn thi hành quy định về cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng dân sự

Cần hướng dẫn thi hành quy định về cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng dân sự

 •   24/03/2019 09:36:20 PM
 •   Đã xem: 8704
 •   Phản hồi: 0
Tóm tắt: Qua hơn một năm áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015 vào thực tiễn cho thấy, nhiều quy định của BLTTDS chưa được hướng dẫn chi tiết, một số quy định của Bộ luật đã được hướng dẫn nhưng chưa bao quát hoặc dự trù hết các tình huống xảy ra trong thực tiễn, một số vấn đề phát sinh mới chưa được bổ sung vào BLTTDS và chưa được hướng dẫn kịp thời, nhất là những phát sinh trong áp dụng các quy định về cấp, tống đạt văn bản tố tụng do Tòa án tiến hành. Trong khuông khổ bài viết này, tác giả nêu lên một số vướng mắc, bất cập về việc cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng và kiến nghị hoàn thiện qua thực tiễn áp dụng.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố các vụ án xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố các vụ án xâm phạm tình dục trẻ em trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

 •   22/03/2019 10:58:31 AM
 •   Đã xem: 1779
 •   Phản hồi: 0
Các hành vi xâm phạm tình dục trẻ em là một vấn nạn xã hội không chỉ trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước mà nó xảy ra trên cả nước, vì vậy, đòi hỏi cả xã hội phải vào cuộc, lên án mạnh mẽ hành vi xâm hại tình dục trẻ em, các cơ quan tiến hành tố tụng phải kịp thời làm rõ, xử lý nghiêm minh đối với loại tội phạm này. Trong những năm qua, công tác thực hành quyền công tố (THQCT) các vụ án hình sự nói chung và các vụ án xâm phạm tình dục trẻ em nói riêng đã được Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Lộc Ninh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo và đạt được những kết quả đáng kích lệ. Các vụ án xâm phạm tình dục trẻ em đã được xử lý kịp thời, nghiêm minh, góp phần có hiệu quả vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm này, giữ vững ổn định an ninh- chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
hình minh họa

Ngày 15-3-2019 hai Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bắt đầu có hiệu lực

 •   13/03/2019 11:45:09 PM
 •   Đã xem: 1717
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/01/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao biểu quyết thông qua Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐTP (NQ 01/2019) hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm và Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP (NQ 02/2019) hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự, cả hai Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 15/03/2019.
hình minh họa

CHẾ ĐỊNH NGƯỜI CHỨNG KIẾN THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ NĂM 2015

 •   21/02/2019 08:15:44 PM
 •   Đã xem: 13637
 •   Phản hồi: 0
Qua thực tiễn áp dụng pháp luật hiện nay, vẫn còn có nhận thức khác nhau về chế định người chứng kiến. Bài viết này, tác giả đưa ra một số ý kiến còn nhận thức khác nhau về chế định người chứng kiến trong vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số nội dung cần sớn có hướng dẫn để nhận thức thống nhất.
hình minh họa

Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 •   21/02/2019 08:12:42 PM
 •   Đã xem: 5974
 •   Phản hồi: 0
Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bình Phước nhận thấy còn có những khó khăn, vướng mắc; đồng thời có những kiến nghị để làm tốt công tác phòng, chống tội phạm về ma túy cũng như công tác điều tra, truy tố, xét xử loại tội phạm này.
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
qlvb
hdks
llv
lgo vkstoi cao
kiem sat online
tvpl
bvpl
toa an
cong an tinh
THỐNG KÊ
 • Đang truy cập17
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm14
 • Hôm nay14,264
 • Tháng hiện tại190,489
 • Tổng lượt truy cập5,437,299
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây