Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ)

PHẦN MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
 Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em, vào ngày 20/2/1990. Điều 34 Công ước quy định: “các quốc gia thành viên cam kết bảo vệ trẻ em chống tất cả các hình thức bóc lột tình dục và lạm dụng tình dục. Vì mục đích này, các quốc gia thành viên phải đặc biệt thực hiện tất cả các biện pháp thích hợp ở cấp quốc gia, song phương và đa phương để ngăn ngừa.
 Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế - xã hội, quyền con người ở nước ta ngày càng được tôn trọng và đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nền kinh tế thị trường cũng có mặt trái của nó, gây ảnh hưởng tiêu cực làm nảy sinh nhiều vấn đề trong đó có các vấn đề về dân số, việc làm, tệ nạn xã hội, tình hình tội phạm nói chung và tình hình tội hiếp dâm trẻ em nói riêng.
Loại tội phạm này không chỉ xâm hại đến sự phát triển bình thường, lành mạnh của trẻ em, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tâm, sinh lý của trẻ về lâu dài, làm tổn thương tinh thần trẻ em cũng như gia đình của trẻ, nhiều vụ án gây phẫn nộ, gây bức xúc, nhức nhối trong dư luận: việc xâm hại tình dục trẻ em không chỉ diễn ra trong cộng đồng hay tại nơi làm việc mà còn diễn ra ngay chính tại gia đình. Đối tượng hiếp dâm trẻ thuộc nhiều thành phần, lứa tuổi: người quen, người lạ, người thân trong gia đình (cha đẻ, cha dượng, chú, anh trai,…). Tính chất của các vụ hiếp dâm trẻ em đã đến mức nghiêm trọng, báo động về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận dân cư, ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự văn hóa - xã hội trong cộng đồng. Việc đấu tranh phòng, chống của các cấp, các ngành tư pháp đối với loại tội phạm này ngày càng được nâng cao song vẫn không tránh khỏi những khó khăn khi thực tiễn áp dụng pháp luật còn gặp nhiều vướng mắc. Việc hạn chế, thiếu sót trong quy định của pháp luật hình sự cũng như những vướng mắc khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn đã gây không ít trở ngại cho các cơ quan tư pháp kịp thời bảo vệ những đối tượng là trẻ em.
 Bình Phước là một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có biên giới giáp với Campuchia, là cửa ngõ, cầu nối vùng Đông Nam bộ với vùng Tây Nguyên và Campuchia. Tỉnh có 07 huyện, 03 thị xã và 111 xã, phường, thị trấn (trong đó có 03 huyện,15 xã biên giới). Người dân từ các tỉnh trong toàn quốc đến Bình Phước để làm ăn, sinh sống nhiều và đang có chiều hướng gia tăng do đó tình hình di dân tự do diễn biến phức tạp. Trên địa bàn tỉnh có 41 dân tộc cùng sinh sống, dân tộc thiểu số chiếm gần 19,7% dân số của tỉnh. Mỗi dân tộc có nền văn hóa truyền thống, ngôn ngữ, phong tục, tập quán riêng.
Tình hình, đặc điểm trên có sự tác động nhất định đến diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm nói chung và tình hình tội hiếp dâm trẻ em nói riêng trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Chỉ tính riêng từ năm 2011 đến năm 2015, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử 73 vụ/77 bị cáo (chiếm 32,1% trong tổng số các vụ án và 32,9 % các bị cáo đã xét xử các tội xâm phạm tình dục trẻ em).
 Nhiều vụ án được phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh. Tuy nhiên, để có được một kết luận rõ ràng và toàn diện hơn về nguyên nhân và điều kiện cũng như đề ra các giải pháp phòng ngừa tình hình tội hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước một cách có hiệu quả thì không thể chỉ căn cứ vào các con số thống kê mà cần có hoạt động nghiên cứu một cách khoa học, dưới góc độ tội phạm học đầy đủ và nghiêm túc.
 Xuất phát từ những luận cứ trên, tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội  Hiếp dâm trẻ em”làm đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sĩ Luật học, chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Mã số: 60.38.01.05.
2.Tình hình nghiên cứu đề tài
Tình hình xâm hại trẻ em nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng ở Việt Nam trong những năm vừa qua vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Theo số liệu do Bộ LĐ-TB&XH công bố, trong 5 năm (2011 - 2015), cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em, với gần 10.000 nạn nhân, tăng 258 nạn nhân so với 5 năm trước đó. Số vụ xâm hại tình dục chiếm tới 5.300 vụ (khoảng 65%). Chính phủ đã ra Nghị quyết số 9-1998-NQ/CP về việc tăng cường và phòng chống tội phạm trong tình hình mới và phê duyệt Chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạm. Một trong những nội dung quan trọng của Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm được đề cập là đề án “Phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên” mà Bộ Công an được giao nhiệm vụ chính trong việc chủ trì, phối hợp hoạt động giữa các cấp, các ngành. Ngày 16-3-2000, Bộ Công an đã có Kế hoạch số 323/BCA để triển khai công tác thực hiện Nghị quyết số 09/1998-NQ/CP và  Đề án 04 của Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ củng cố các lực lượng nghiệp vụ trực tiếp phòng ngừa và đấu tranh chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên; phối hợp với các ngành nội chính điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các đối tượng phạm tội loại này; đề xuất chủ trương, biện pháp đấu tranh phù hợp trong công tác phòng, chống lại các loại tội phạm này.
 Tình hình nghiên cứu trong nước vấn đề xâm phạm tình dục trẻ em trong những năm vừa qua đã được nhiều cuộc hội thảo và nhiều công trình nghiên cứu dưới các góc độ khác nhau. Đó là:
 Đề tài cấp bộ “Tội phạm xâm phạm tình dục trẻ em ở các tỉnh, thành phố phía nam; Thực trạng và giải pháp phòng ngừa đấu tranh” -Vũ Đức Trung; Báo cáo chuyên đề “Truyền thông, giáo dục, phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em”- Phùng Ngọc Hùng Phó Chủ nhiệm Uỷ ban bảo vệ, chăm sóc trẻ em Việt Nam; Báo cáo chuyên đề “Phòng chống lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em trên thế giới”-Vũ Ngọc Bích Chuyên viên Văn phòng UNICEF Việt Nam. Tháng11/1998 Ban tuyên giáo, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức cuộc hội thảo “Truyền thông giáo dục phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em”.
 Đề tài cơ sở: “Khởi tố điều tra các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả”- Trần Ngọc Đức . Ngoài ra, còn có một số công trình nghiên cứu về tội phạm trong lĩnh vực này ở Vũng Tàu, Trà Vinh.
 Trong thời gian vừa qua, vấn đề phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội hiếp dâm trẻ em đã được nghiên cứu trong một số công trình khoa học như: luận văn Thạc sĩ Luật học với các đề tài liên quan đến đấu tranh phòng chống tội “hiếp dâm trẻ em”của các tác giả ở một số tỉnh, thành trong cả nước - các giai đoạn trước 2015 như: luận văn Thạc sĩ Luật học với các đề tài “Đấu tranh phòng chống tội Hiếp dâm trẻ em ở Việt Nam và Thụy Điển” của tác giả Đặng Mai Dung (2006); luận văn Thạc sĩ Luật học “Đấu tranh phòng, chống tội Hiếp dâm trẻ em trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Nguyễn Minh Nhật (2009); “Đấu tranh phòng, chống tội hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” của tác giả Trần Văn Thưởng (2012); “Tội hiếp dâm theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Min ” của tác giả Lê Văn Hùng (năm 2013), đề tài “Tội hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước: Tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa” của tác giả Vũ Thanh Tâm( 2012)và một số công trình khoa học, bài viết, bài nghiên cứu khác.
Các công trình nghiên cứu trên đã góp phần làm sáng tỏ về mặt lý luận cũng như tình hình và những giải pháp phòng, chống tội hiếp dâm trẻ em với khía cạnh tiếp cận, thời gian và địa bàn nghiên cứu khác nhau. Vì vậy, tác giả luận văn kế thừa các kiến thức cơ bản của tội phạm học ở những công trình nghiên cứu trước và cách tiếp cận trong việc nghiên cứu phòng ngừa tội phạm. 
Tuy nhiên, vấn đề nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội hiếp dâm trẻ em ở Tỉnh Bình Phước chưa có công trình nghiên cứu một cách hệ thống, vì vậy tác giả thực hiện đề tài “Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.
...........................

Liên hệ ban quản trị website để nhận bản đầy đủ. 

Tác giả bài viết: Nguyễn Nga

Nguồn tin: VKSND tỉnh Bình Phước