Tài liệu tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp

hình minh họa

hình minh họa

Tài liệu tuyên truyền phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp
Nội dung tài liệu 

Tác giả bài viết: Trần Nam

Nguồn tin: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước