Giải đáp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định của BLHS, BLTTHS năm 2015 và THA hình sự

hình minh họa

hình minh họa

Nội dung

Nguồn tin: VKSND tối cao