Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

hình minh họa

hình minh họa

Nội dung