ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG QUÂN KHU 7 (10/12/1945 - 10/12/2020)

hình minh họa

hình minh họa

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG QUÂN KHU 7