Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019

hình minh họa

hình minh họa

Ngày 17/6/2019 Tỉnh ủy Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 185-KH/TU về tổ chức thực hiện tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ IV-2019.
Mục đích và yêu cầu:
Phấn đấu có tác phẩm bảo chí về công tác xây dựng Đảng dự thi Giải búa liềm vàng lần thứ IV năm 2019 ở Trung ương đạt kết quả cao.
Đầu tư thực hiện Giải có trọng tâm, trọng điểm, phải đảm bảo đúng tiến độ với quyết tâm cao, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được đề ra.
Bám sát Kế hoạch số 189-KH/BTCTW, ngày 25/02/2019 của Ban tổ chức Trung ương.
Nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV – năm 2019 và kế hoạch 185-KH/TU của Tỉnh ủy Bình Phước, đề nghị Viện KSND hai cấp nghiêm túc thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất.
Các kế hoạch được đính kèm theo bài viết:
Công văn 7504 của Ban tổ chức Trung ương
Kế hoạch 189 của Ban tổ chức Trung ương

Kế hoạch 185 của Tỉnh ủy Bình Phước

Nguồn tin: VKSND tỉnh Bình Phước