Bài viết dự thi giải búa liềm vàng (Lộc Ninh)

Bài viết dự thi giải búa liềm vàng (Lộc Ninh)
Bài viết dự thi giải búa liềm vàng

Tác giả bài viết: Ths. Lê Văn Quang - Phó Viện trưởng - Viện KSND huyện Lộc Ninh

Nguồn tin: Viện KSND huyện Lộc Ninh