Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định về chống chạy chức, chạy quyền

Thứ năm - 31/10/2019 03:49
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Toàn văn Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng Đảng, Bộ Chính trị quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Giải thích từ ngữ

II- KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ

Điều 3. Đối với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị

Điều 4. Đối với thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị

Điều 5. Đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị

Điều 6. Đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện công tác cán bộ ở các cấp

Điều 7. Đối với cán bộ tham mưu, đề xuất

Điều 8. Đối với nhân sự

Điều 9. Xử lý trách nhiệm

III- CHỐNG CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN

Điều 10. Hành vi chạy chức, chạy quyền

Điều 11. Hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền

Điều 12. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chống chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền

Điều 13. Xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền và bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền

IV- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Tổ chức thực hiện

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Xem chi tiết tại Quy định 205-QĐ/TW, có hiệu lực từ ngày 23/9/2019.

Tác giả bài viết: Quốc Hân
Nguồn tin: thvienphapluat
- .

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thành viên đăng nhập

Truy cập

  • Đang truy cập: 72
  • Hôm nay: 12645
  • Tổng lượt truy cập: 8450323