Hình phạt cải tạo không giam giữ theo pháp luật hình sự VN từ thực tiễn tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ)

Thứ tư - 01/05/2019 22:26
MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
Tổng kết thực tiễn áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 về chế định hình phạt đã chỉ ra rằng, hệ thống hình phạt Việt Nam còn nhiều bất cập, hạn chế trong việc quy định các loại hình phạt. Một số hình phạt mặc dù được quy định trong Bộ luật Hình sự là hình phạt chính nhưng hầu như ít hoặc thậm chí không được áp dụng trong thực tiễn xét xử của Toà án, trong đó có hình phạt cải tạo không giam giữ. Thực trạng trên xuất phát từ chỗ các quy định về phạm vi áp dụng của hình phạt cải tạo không giam giữ còn bị hạn chế trong phạm vi nhất định; các điều kiện để áp dụng chưa rõ ràng, cụ thể; các quy định về công tác quản lý, giám sát đối với người chấp hành hình phạt còn buông lỏng nên hình phạt cải tạo không giam giữ chưa thực sự phát huy hiệu quả thực tiễn. Một số quan điểm còn cho rằng, bản chất “tha bổng” không làm cách ly người phạm tội ra khỏi đời sống xã hội là nguyên nhân làm cho hình phạt cải tạo không giam giữ không phản ánh sức mạnh cưỡng chế, trừng trị nghiêm khắc đối với người phạm tội. Điều này làm mục đích trừng trị của hình phạt không được đảm bảo, thậm chí trong dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015 một số nhà nghiên cứu luật học còn cho rằng, cần loại bỏ hình phạt cải tạo không giam giữ ra khỏi hệ thống hình phạt Việt Nam vì tính cưỡng chế nghiêm khắc nhất của hình phạt cải tạo không giam giữ so với các loại hình phạt khác không thể hiện rõ nét và ở mức độ nào đó, điều kiện áp dụng, bản chất của hình phạt cải tạo không giam giữ so chế định hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo có nhiều điểm tương đồng không phân biệt rõ ràng. Điều này dẫn đến sự tồn tại của hình phạt cải tạo không giam giữ trong hệ thống hình phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự còn mang tính hình thức và việc áp dụng vào thực tiễn xét xử của Tòa án vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, cá nhân tôi nhận thức rằng, hình phạt cải tạo không giam giữ có ý nghĩa pháp lý – xã hội sâu sắc, việc tiếp tục ghi nhận hình phạt cải tạo không giam giữ là một trong các hình phạt chính trong hệ thống hình phạt của Bộ luật Hình sự là hoàn toàn cần thiết, phù hợp với định hướng của Đảng về Chiến lược cải cách tư pháp thể hiện tại Nghị quyết số 48/NQ-TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết số 48/NQ-TW) và Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 (Nghị quyết số 49/NQ-TW); phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013 trong việc ghi nhận, tôn trọng và tạo cơ chế pháp lý hướng đến việc bảo đảm thực thi quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Đồng thời phản ánh bản chất nhân đạo, tính nhân văn và hướng thiện trong đường lối xử lý người phạm tội của pháp luật hình sự Việt Nam. Nhằm làm rõ ý nghĩa và những giá trị pháp lý, thực tiễn của hình phạt cải tạo không giam giữ cần phải có những công trình nghiên cứu mang tính khoa học gắn với địa bàn cụ thể của đất nước làm cơ sở đánh giá một cách chính xác, khách quan, toàn diện hiệu quả và thực trạng áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ qua đó, chỉ ra những vướng mắc, bất cập để kịp thời đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện các cơ sở pháp lý và nâng cao hiệu quả của hình phạt cải tạo không giam giữ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội của mình nói riêng và của Bộ luật Hình sự nói chung. Đó là lí do vì sao tôi chọn đề tài: “Hình phạt cải tạo không giam giữ theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Phước” làm luận văn thạc sĩ luật học của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Mặc dù là một trong các hình phạt chính trong hệ thống hình phạt của pháp luật hình sự Việt Nam nhưng đến nay số lượng các công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu về hình phạt cải tạo không giam giữ vẫn chiếm số lượng rất ít. Hình phạt cải tạo không giam giữ chủ yếu được đánh giá, nghiên cứu như là một phần nhỏ trong công trình nghiên cứu tổng hợp về chế định hình phạt như: Hình phạt trong luật hình sự Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, 1995 của nhiều tác giả; Pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam, những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Tư pháp, 2006 của PGS.TS Võ Khánh Vinh và PGS.TS Nguyễn Minh Kháng; Tìm hiểu về hình phạt và quyết định hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000 của ThS. Đinh Văn Quế; …hay các giáo trình giảng dạy tại các trường Đại học luật; các bài viết mang tính chất so sánh giữa hình phạt cải tạo không giam giữ với chế định hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo; các bài viết trên tạp chí, báo chuyên ngành pháp luật và các trang thông tin điện của các Cơ quan tư pháp....
.........................................
Liên hệ ban quản trị website để nhận bản đầy đủ

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thu Thảo
Nguồn tin: VKSND thị xã Phước Long
- .

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc

Avata
Trịnh Ngân - Đăng lúc: 15/09/2019 12:54
Tôi muốn xin được bản đầy đủ của bài viết Hình phạt cải tạo không giam giữ theo pháp luật hình sự VN từ thực tiễn tỉnh Bình Phước (Luận văn thạc sĩ)
Tôi xin cảm ơn!

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thành viên đăng nhập

Truy cập

  • Đang truy cập: 46
  • Hôm nay: 12645
  • Tổng lượt truy cập: 8450088