hình ảnh minh họa

Ngành kiểm sát Bình Phước học tập và làm theo Bác

Trong thời đại ngày nay, trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân là hết sức cần thiết, thật sự có ý nghĩa nhằm rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên. Đồng thời, đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy việc triển khai “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong ngành kiểm sát Bình Phước nói riêng, toàn ngành kiểm sát nói chung là thật sự cần thiết, mang tính sống còn cho việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp chế, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho nhân dân hiện nay và mai sau.

Bài viết dự thi giải búa liềm vàng (Bù Đăng)

Bài viết dự thi giải búa liềm vàng (Bù Đăng)

Bài viết dự thi giải búa liềm vàng (Hớn Quản)

Bài viết dự thi giải búa liềm vàng (Hớn Quản)

Bài viết dự thi giải búa liềm vàng (Bù Đốp)

Bài viết dự thi giải búa liềm vàng (Bù Đốp)

1 2  Trang sau
 

Thành viên đăng nhập

Truy cập

  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 9550
  • Tổng lượt truy cập: 8910896