Hướng dẫn viện trưởng cấp huyện, lãnh đạo Viện tỉnh ký số

Tải file hướng dẫn về tại đây: Tải Về

Video hướng dẫn


Hướng dẫn văn thư cấp huyện sử dụng ký số

Video hướng dẫn


Hướng dẫn kế toán cấp huyện sử dụng ký số

Đang cập nhật


Hướng dẫn lãnh đạo duyệt chứng từ bằng chữ ký số

Đang cập nhật


Hướng dẫn cài đặt chữ ký số vào máy tính

Bước 1: Tải xuống phần mềm Firefox(Sử dụng ký số trong kho bạc)
Tải xuống phần mềm Chrome(Sử dụng ký số trong ioffice)

Bước 2: Tải xuống bộ phần mềm CKS kho bạc dành cho máy 32bit
hoặc Tải xuống bộ phần mềm CKS kho bạc dành dành cho máy 64bit

Bước 3: Tải xuống bộ phần mềm CKS ioffice

Video hướng dẫn