STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
1 TTLT 13. 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự và luật thi hành án hình sự về truy nã

TTLT 13. 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự và luật thi hành án hình sự về truy nã

23/08/2016 Tải về
2 TTLT 09. 2012 hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn thời hạn chấp hành án cư trú, quản chế còn lại

TTLT 09. 2012 hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn thời hạn chấp hành án cư trú, quản chế còn lại

23/08/2016 Tải về
3 TTLT 08. 2012 về rút ngắn thời gian thử thách của án treo

TTLT 08. 2012 về rút ngắn thời gian thử thách của án treo

23/08/2016 Tải về
4 TTLT 05.2013 hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

TTLT 05.2013 hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

23/08/2016 Tải về
5 TTLT 04_2014_TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

TTLT 04_2014_TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

23/08/2016 Tải về
6 TTLT 04. 2013 hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử

TTLT 04. 2013 hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử

23/08/2016 Tải về
7 TTLT 03. 2013 hướng dẫn thi hành quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

TTLT 03. 2013 hướng dẫn thi hành quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

23/08/2016 Tải về
8 TTLT 02. 2013 hướng dẫn thi hành các quy định về giam thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

TTLT 02. 2013 hướng dẫn thi hành các quy định về giam thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân

23/08/2016 Tải về
9 TTLT 01. 2014 VKSTC-BQP hướng dẫn thực hiện các quy định tố tụng hình sự về việc bắt, tạm giữ hình sự và kiểm sát việc bắt, tạm giữ hình sự tại các đồn Biên phòng

TTLT 01. 2014 VKSTC-BQP hướng dẫn thực hiện các quy định tố tụng hình sự về việc bắt, tạm giữ hình sự và kiểm sát việc bắt, tạm giữ hình sự tại các đồn Biên phòng

23/08/2016 Tải về
10 TTLT 01. 2013 hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

TTLT 01. 2013 hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

23/08/2016 Tải về
11 Thông tư 58.2011 TT-BCA quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm

Thông tư 58.2011 TT-BCA quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm

23/08/2016 Tải về
12 Thông tư 25.2012 TT-BCA quy định về Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân

Thông tư 25.2012 TT-BCA quy định về Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân

23/08/2016 Tải về
13 Thông tư 22.2014 TT-BCA sửa đổi Biểu mẫu về truy nã, đình nã kèm theo Quyết định 789.2007 QĐ-BCA(C11) sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự của lực lượng Công an nhân dân

Thông tư 22.2014 TT-BCA sửa đổi Biểu mẫu về truy nã, đình nã kèm theo Quyết định 789.2007 QĐ-BCA(C11) sử dụng trong hoạt động tố tụng hình sự và thi hành án hình sự của lực lượng Công an nhân dân

23/08/2016 Tải về
14 Thông tư 22. 2014 BCA sửa đổi, bổ sung Biểu mẫu về truy nã, đình nã

Thông tư 22. 2014 BCA sửa đổi, bổ sung Biểu mẫu về truy nã, đình nã

23/08/2016 Tải về
15 Thông tư 01_2012_TT-BCA QUY ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CÁC LOẠI BIỂU MẪU, SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

Thông tư 01_2012_TT-BCA QUY ĐỊNH VÀ BAN HÀNH CÁC LOẠI BIỂU MẪU, SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM

23/08/2016 Tải về
16 Quyết định 452.QĐ-VKSTC năm 2013 về Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

Quyết định 452.QĐ-VKSTC năm 2013 về Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

23/08/2016 Tải về
17 Quyết định 379-VKSTC năm 2012_Quy chế về thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân

Quyết định 379-VKSTC năm 2012_Quy chế về thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân

23/08/2016 Tải về
18 Quyết định 374.QĐ-VKSTC năm 2013 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

Quyết định 374.QĐ-VKSTC năm 2013 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

23/08/2016 Tải về
19 Quyết định 297.QĐ-VKSTC năm 2012 về Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Quyết định 297.QĐ-VKSTC năm 2012 về Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

23/08/2016 Tải về
20 Quyết định 51.QĐ-VKSTC-V12 ngày 02 tháng 02 năm 2016 về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quyết định 51.QĐ-VKSTC-V12 ngày 02 tháng 02 năm 2016 về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

23/08/2016 Tải về
21 Quyết định 35.QĐ-VKSTC-V4 năm 2013 về Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Quyết định 35.QĐ-VKSTC-V4 năm 2013 về Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

23/08/2016 Tải về
22 Quy chế phối hợp 98.2013 QC-LN năm 2013 giữa Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ

Quy chế phối hợp 98.2013 QC-LN năm 2013 giữa Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ

23/08/2016 Tải về
23 NQ 02. 2007 HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm Thi hành Bản án và quyết định của Tòa án của Bộ Luật tố tụng hình sự

NQ 02. 2007 HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần thứ năm Thi hành Bản án và quyết định của Tòa án của Bộ Luật tố tụng hình sự

23/08/2016 Tải về
24 NQ 01. 2007 HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

NQ 01. 2007 HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ Luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt

23/08/2016 Tải về
25 Nghị định 47.2013 NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82.2011 NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

Nghị định 47.2013 NĐ-CP sửa đổi Nghị định 82.2011 NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

23/08/2016 Tải về
26 Nghị định 20.2012 NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Nghị định 20.2012 NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

23/08/2016 Tải về
27 Luật tổ chức VKSND năm 2014

Luật tổ chức VKSND năm 2014

23/08/2016 Tải về
28 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015

23/08/2016 Tải về
29 Luật thi hành án hình sự 2010

Luật thi hành án hình sự 2010

23/08/2016 Tải về
30 Lệnh công bố Luật thi hành án hình sự 2010

Lệnh công bố Luật thi hành án hình sự 2010

23/08/2016 Tải về
1 2  Trang sau
 

Thành viên đăng nhập

Truy cập

  • Đang truy cập: 38
  • Hôm nay: 6006
  • Tổng lượt truy cập: 7703032