STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
1 QĐ 94/QĐ -VKSTC

Ban hành quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tai cơ quan Thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính

22/03/2021 Tải về
2 36/QĐ-VKS

quyết đinh công nhận kết quả thi viết kiến nghị trong thi hành án dân sự 2019

16/05/2019 Tải về
3 Điểm thi viết kiến nghị THADS năm 2019

Điểm thi viết kiến nghị THADS năm 2019

16/05/2019 Tải về
4 52/TB-VKS

Thông báo thi viết kiến nghị và quyết định thành lập ban coi thi trong thi hành án dân sự năm 2019

08/04/2019 Tải về
5 TÀI LIỆU HỘI NGHỊ THADS _ NGHỆ AN

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ THADS NGHỆ AN

03/08/2017 Tải về
6 204QĐ-VKSTC

Mẫu thi hành án dân sự đã sửa. HOÀN THIỆN 9. theo qđ 204QĐ-VKSTC ngày 01/06/2017

03/08/2017 Tải về
7 200/2016/TT-BTC

Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động, kinh phí cưỡng chế của cơ quan thi hành án dân sự

16/02/2017 Tải về
8 Các biểu mẫu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự năm 2013

Các biểu mẫu nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự năm 2013

25/08/2016 Tải về
9 TTLT 14. 2010 BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

TTLT 14. 2010 BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

24/08/2016 Tải về
10 TTLT 09. 2016 BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

TTLT 09. 2016 BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

24/08/2016 Tải về
11 TTLT 09. 2014 hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại theo nghị quyết số 36 của Quốc hội

TTLT 09. 2014 hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại theo nghị quyết số 36 của Quốc hội

24/08/2016 Tải về
12 TTLT 06. 2014 TTLT hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

TTLT 06. 2014 TTLT hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

24/08/2016 Tải về
13 TTLT 04_2014_TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

TTLT 04_2014_TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

24/08/2016 Tải về
14 TTLT 03. 2014 hướng dẫn về xác minh điều kiện trong THADS tại các tổ chức tín dụng của Thừa phát lại

TTLT 03. 2014 hướng dẫn về xác minh điều kiện trong THADS tại các tổ chức tín dụng của Thừa phát lại

24/08/2016 Tải về
15 TTLT 02. 2014 hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự

TTLT 02. 2014 hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự

24/08/2016 Tải về
16 Thông tư liên tịch 136.2012 -BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch 136.2012 -BTC-BTP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự

24/08/2016 Tải về
17 Thông tư liên tịch 12.2015 TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch 12.2015 TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu, nộp ngân sách nhà nước

24/08/2016 Tải về
18 Thông tư liên tịch 09.2014.TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết 36.2012.QH13

Thông tư liên tịch 09.2014.TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết 36.2012.QH13

24/08/2016 Tải về
19 Thông tư liên tịch 07.2013 BTP-BCA-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân

Thông tư liên tịch 07.2013 BTP-BCA-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân

24/08/2016 Tải về
20 Thông tư liên tịch 06.2016 TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch 06.2016 TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự

24/08/2016 Tải về
21 Thông tư liên tịch 03.2012 TTLT-BTP-BCA quy định phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự

Thông tư liên tịch 03.2012 TTLT-BTP-BCA quy định phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự

24/08/2016 Tải về
22 Thông tư 02.2016 TT-BTP quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Thông tư 02.2016 TT-BTP quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

24/08/2016 Tải về
23 Quyết định 374.QĐ-VKSTC năm 2013 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

Quyết định 374.QĐ-VKSTC năm 2013 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

24/08/2016 Tải về
24 Quyết định 297.QĐ-VKSTC năm 2012 về Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Quyết định 297.QĐ-VKSTC năm 2012 về Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

24/08/2016 Tải về
25 Quy chế 14.2013.vQCLN.BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Quy chế 14.2013.vQCLN.BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự giữa Bộ Tư pháp - Bộ Công an - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao

24/08/2016 Tải về
26 Nghị định 125.2013.NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58.2009.NĐ-CP hướng dẫn Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Nghị định 125.2013.NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58.2009.NĐ-CP hướng dẫn Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

24/08/2016 Tải về
27 Luat to chuc Vien KSND nam 2014

Luat to chuc Vien KSND nam 2014

24/08/2016 Tải về
28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự

24/08/2016 Tải về
29 Hướng dẫn 17.HD-VKSTC thực hiện chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành kiểm sát nhân dân

Hướng dẫn 17.HD-VKSTC thực hiện chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành kiểm sát nhân dân

24/08/2016 Tải về
 

Thành viên đăng nhập

Truy cập

  • Đang truy cập: 27
  • Hôm nay: 9583
  • Tổng lượt truy cập: 8910929