STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
1 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP

TTLT 06.2014 TTLT-BTP-TTCP-BQP hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

30/08/2016 Tải về
2 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP

TTLT 02. 2005 VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10 tháng 08 năm 2005 hướng dẫn về khiếu nại tố cáo trong TTHS

30/08/2016 Tải về
3 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC

Thông tư liên tịch 06.2013.TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC hướng dẫn Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

30/08/2016 Tải về
4 07/2013/TT-TTCP

Thông tư 07.2013 TT-TTCP ngày 31.10.2013 của Thanh tra Chính phủ về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

30/08/2016 Tải về
5 515/QĐ-VKSTC

Quyết định 515.QĐ-VKSTC năm 2012 về Hệ thống biểu mẫu Báo cáo tổng hợp và hướng dẫn xây dựng báo cáo trong ngành Kiểm sát nhân dân

30/08/2016 Tải về
6 452/QĐ-VKSTC

Quyết định 452.QĐ-VKSTC năm 2013 về Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

30/08/2016 Tải về
7 379/QĐ-VKSTC

Quyết định 379-VKSTC năm 2012_Quy chế về thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân

30/08/2016 Tải về
8 374/QĐ-VKSTC

Quyết định 374.QĐ-VKSTC năm 2013 về Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp

30/08/2016 Tải về
9 297/QĐ-VKSTC

Quyết định 297.QĐ-VKSTC năm 2012 về Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

30/08/2016 Tải về
10 51/QĐ-VKSTC-V12

Quyết định 51.QĐ-VKSTC-V12 ngày 02 tháng 02 năm 2016 về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

30/08/2016 Tải về
11 21/2005/QĐ-VKSTC-V7

Quyết định 21.2005.QĐ-VKSTC-V7 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ khiếu tố

30/08/2016 Tải về
12 02/2016/QĐ-UBND

Quyết định 02.2016.QĐ-UBND Quy chế phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước

30/08/2016 Tải về
13 63/2014/QH13

Luat to chuc Vien KSND nam 2014

30/08/2016 Tải về
14 03/2011/QH13

Luật tố cáo 2011

30/08/2016 Tải về
15 02/2011/QH13

Luật khiếu nại 2011

30/08/2016 Tải về
16 01/HD-VKSTC-V12

Hướng dẫn công tác khiếu tố năm 2016

30/08/2016 Tải về
17 10/CT-UBND

Chỉ thị 10.CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với những vụ việc khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực đất đai do tỉnh Bình Phước ban hành

30/08/2016 Tải về
18 Mau Vụ 12- Khiếu tố

Mau Vụ 12- Khiếu tố

24/08/2016 Tải về
 

Thành viên đăng nhập

Vì sao gần 7 năm ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Phước mới đòi được khoản nợ cho vay?

Truy cập

  • Đang truy cập: 53
  • Hôm nay: 13523
  • Tổng lượt truy cập: 7210750