STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
1 19-9-2016/VKSBP

Tổng hợp văn bản giải quyết án Giao thông

19/09/2016 Tải về
2 276/TANDTC-PC

hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015

19/09/2016 Tải về
3 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC

TTLT 239. 2009 BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật giữa HQ, Thuế, VKS, TA

30/08/2016 Tải về
4 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC

TTLT 36. 2012 hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

30/08/2016 Tải về
5 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

TTLT 27. 2015 BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự

30/08/2016 Tải về
6 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT

TTLT 22. 2014 về bồi thường trong TTHS

30/08/2016 Tải về
7 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG

Thông tư liên tịch 02.2013.TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự

30/08/2016 Tải về
8 182/2011/TT-BTC

Thông tư 182 BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định pháp y

30/08/2016 Tải về
9 33/2014/TT-BCA

Thông tư 33. 2014 BCA quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

30/08/2016 Tải về
10 31/2012/TT-BCA

Thông tư 31_2012-BCA_140532 quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

30/08/2016 Tải về
11 30/2012/TT-BCA

Thông tư 30. 2012 BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

30/08/2016 Tải về
12 28/2014/TT-BCA

Thông tư 28. 2014 BCA quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

30/08/2016 Tải về
13 22/2014/TT-BCA

Thông tư 22. 2014 BCA sửa đổi, bổ sung Biểu mẫu về truy nã, đình nã

30/08/2016 Tải về
14 13/2011/TT-BTP

Thông tư 13_2011_TT-BTP ban hành và hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

30/08/2016 Tải về
15 13/2016/TT-BCA

Thông tư 13.2016 TT-BCA ngày 10 tháng 03 năm 2016 quy định nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân

30/08/2016 Tải về
16 01/2014-TT-CA

Thông tư 01. 2014 về nội quy phiên tòa

30/08/2016 Tải về
17 590/QĐ/VKSTC-V3

Quyết định 590.QĐ-VKSTC-V3 năm 2014 Quy định về lập hồ sơ kiểm sát án hình sự

30/08/2016 Tải về
18 379/QĐ-VKSTC

Quyết định 379-VKSTC năm 2012_Quy chế về thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân

30/08/2016 Tải về
19 297/QĐ-VKSTC

Quyết định 297.QĐ-VKSTC năm 2012 về Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

30/08/2016 Tải về
20 122/QĐ-VKSTC

Quyết định 122. 2013-VKSTC bổ sung Quy chế ban hành kèm theo QĐ 379.2012 VKSTC

30/08/2016 Tải về
21 02/2012/UBTVQH13

Pháp lệnh 02. 2012 UBTVQH chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

30/08/2016 Tải về
22 Số: 05/2005/NQ-HĐTP

NQ 05. 2005 HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự

30/08/2016 Tải về
23 05/2005/NQ-HĐTP

NQ 05. 2003 NQ-HĐTP ngày 31 tháng 07 năm 2003 hướng dẫn về Xét xử phúc thẩm trong BLTTHS

30/08/2016 Tải về
24 04/2004/NQ-HĐTP

NQ 04. 2004 HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba Xét xử sơ thẩm của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

30/08/2016 Tải về
25 Số: 02/2015/NQ-HĐTP

NQ 02. 2015 HĐTP sửa đổi NQ 01.2011 về án phí, lệ phí

30/08/2016 Tải về
26 NQ 02. 2010 HĐTP

NQ 02. 2010 HĐTP Nghị quyết bổ sung một số hướng dẫn của nghị quyết số 01.2007 NQ HĐTP và nghị quyết số 02.2007 NQ.HĐTP của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

30/08/2016 Tải về
27 NQ 02. 2003 HĐTP

NQ 02. 2003 HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự

30/08/2016 Tải về
28 NQ 01. 2016 NQ-HĐTP

NQ 01. 2016 NQ-HĐTP ngày 30 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn áp dụng Khoản 3 Điều 7 BLHS

30/08/2016 Tải về
29 NQ 01. 2013 HĐTP

NQ 01. 2013 HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ Luật hình sự về án treo do

30/08/2016 Tải về
30 : 01/2010/NQ-HĐTP

NQ 01. 2010 HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại điều 248 và điều 249 của Bộ luật hình sự

30/08/2016 Tải về
1 2  Trang sau
 
Vì sao gần 7 năm ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Phước mới đòi được khoản nợ cho vay?

Truy cập

  • Đang truy cập: 49
  • Hôm nay: 12719
  • Tổng lượt truy cập: 6253863