STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
Thông báo rút kinh nghiệm
1 04/TB-VC1-V1

RKN về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự - Nguyễn Văn Thắng

04/04/2017 Tải về
2 05/TB-VC3-V3

RKN trong công tác việc giải quyết các vụ án hành chính

27/03/2017 Tải về
3 06/TB-VC3-V3

RKN trong công tác kiểm sát việc giải quyết một số vụ án Kinh doanh thương mại và hành chính

24/03/2017 Tải về
Công văn
1 313-QĐ-VKSTC

QĐ ban hành quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ngành kiểm sát nhân dân

12/07/2018 Tải về
2 1989/VKSTC-VP

Góp ý dự thảo Quy định về trực nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

28/05/2018 Tải về
3 2072/VKSTC-VP

Góp ý dự thảo quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn của VKSND tối cao

28/05/2018 Tải về
Dân Sự, Hành Chính
1 29.hd-vkstc

Hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm sát giải quyết vụ án Kinh doanh thương mại

30/09/2020 Tải về
2 Thông báo rút KN số 20.tb-vc3-v4 về các bản án KDTM, LĐ, Phá sản -TP Hồ Chí Minh

05/09/2019 Tải về
3 79/TANDTC-PC

Thông báo kết quả giải đáp trực tuyến số 64/TAND-PC

12/04/2019 Tải về
Hình Sự, Tố Tụng Hình Sự
1 28/HD-VKSTC

Hướng dẫn thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết các vụ án giết người, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ xảy ra tại điểm nóng có khiếu kiện phức tạp

30/09/2020 Tải về
2 19-9-2016/VKSBP

Tổng hợp văn bản giải quyết án Giao thông

19/09/2016 Tải về
3 276/TANDTC-PC

hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015

19/09/2016 Tải về
Khiếu tố
1 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP

TTLT 06.2014 TTLT-BTP-TTCP-BQP hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

30/08/2016 Tải về
2 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP

TTLT 02. 2005 VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10 tháng 08 năm 2005 hướng dẫn về khiếu nại tố cáo trong TTHS

30/08/2016 Tải về
3 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC

Thông tư liên tịch 06.2013.TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC hướng dẫn Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

30/08/2016 Tải về
Thi hành án dân sự
1 36/QĐ-VKS

quyết đinh công nhận kết quả thi viết kiến nghị trong thi hành án dân sự 2019

15/05/2019 Tải về
2 Điểm thi viết kiến nghị THADS năm 2019

Điểm thi viết kiến nghị THADS năm 2019

15/05/2019 Tải về
3 52/TB-VKS

Thông báo thi viết kiến nghị và quyết định thành lập ban coi thi trong thi hành án dân sự năm 2019

08/04/2019 Tải về
thi hành án hình sự, giam giữ
1 TTLT 13. 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự và luật thi hành án hình sự về truy nã

TTLT 13. 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự và luật thi hành án hình sự về truy nã

22/08/2016 Tải về
2 TTLT 09. 2012 hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn thời hạn chấp hành án cư trú, quản chế còn lại

TTLT 09. 2012 hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn thời hạn chấp hành án cư trú, quản chế còn lại

22/08/2016 Tải về
3 TTLT 08. 2012 về rút ngắn thời gian thử thách của án treo

TTLT 08. 2012 về rút ngắn thời gian thử thách của án treo

22/08/2016 Tải về
Văn bản khác
1 688/TTCS-TT

Tài liệu tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết năm 2019

04/09/2019 Tải về
2 Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số, nhóm chỉ số, chỉ số thành phần đánh giá, xếp hạng trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông của các tổ chức Quốc tế

Sổ tay hướng dẫn các bộ chỉ số Thông tin và Truyền thông của các tổ chức Quốc tế

13/08/2019 Tải về
3 17/TB-VKS

Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch của thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2018.

28/01/2019 Tải về
Phân công nhiệm vụ
1 368/TB-VKSTC

Phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo trong Viện kiểm sát nhân dân tối cao

12/10/2016 Tải về
2 44/TB-VKS

Phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước

12/10/2016 Tải về
3 61/TB/VKS

Phân công nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước trong lĩnh vực hình sự

12/10/2016 Tải về
Phổ biến pháp luật
1 112/KH-VKSNDTC

Kế hoạch triển khai thi hành luật Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân

02/07/2019 Tải về
2 Nghị quyết số: 41/2017/QH14

NGHỊ QUYẾT Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

06/09/2017 Tải về
3 Tài liệu giới thiệu những điểm mới NQ xử lý nợ xấu

Tài liệu giới thiệu những điểm mới NQ xử lý nợ xấu

31/07/2017 Tải về
Kế hoạch
1 46/KH-VKS

Kế hoạch tổ chức phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm

17/05/2019 Tải về
2 02/KH-UBND-2018

kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018

09/01/2018 Tải về
3 94/KH-VKS

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân

02/11/2017 Tải về
Quy chế
1 108/QĐ-VKSTC

Quy chế quản lý đề tài khoa học, đề án của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

03/04/2018 Tải về
2 364/QĐ-VKSTC

Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự

09/01/2018 Tải về
3 501/QĐ-VKSTC

Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

09/01/2018 Tải về
 
Vì sao gần 7 năm ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Phước mới đòi được khoản nợ cho vay?

Truy cập

  • Đang truy cập: 68
  • Hôm nay: 2784
  • Tổng lượt truy cập: 5011250