Ngành Kiểm sát nhân dân triển khai công tác năm 2020

Thứ sáu - 27/12/2019 04:44 2.033 0
Ngày 27/12/2019, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại biểu khách mời tham dự hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đồng chí Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đại diện một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía ngành Kiểm sát nhân dân tham dự hội nghị tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Huy Tiến; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao qua các thời kỳ; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm tra viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo Viện, Kiểm sát viên cao cấp, Chánh Văn phòng, lãnh đạo các Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Viện, Chánh Văn phòng, Kiểm sát viên cao cấp, Điều tra viên cao cấp Viện kiểm sát quân sự trung ương; Viện trưởng, Chánh Văn phòng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu và tương đương.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nối từ điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tối cao tới 817 điểm cầu trong toàn Ngành.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019. Theo đó, tình hình tội phạm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; số vụ án được cơ quan chức năng phát hiện khởi tố tăng 7,4% so với năm 2018; trong đó, tăng nhiều là tội phạm về ma túy; tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, sở hữu và môi trường; tội phạm về trật tự xã hội; tội phạm về tham nhũng, chức vụ. Trước nhiều yêu cầu mới của các đạo luật tư pháp, dự báo tình hình tội phạm, tranh chấp dân sự, khởi kiện hành chính diễn biến phức tạp, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Quốc hội về các mặt công tác, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã sớm ban hành Chỉ thị, Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2019, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát.

Vai trò trách nhiệm công tố của Viện kiểm sát các cấp được tăng cường, chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự tiếp tục được nâng lên, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm. Toàn Ngành đã thực hành quyền công tố, kiểm sát 100% vụ án hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; việc phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 93%, tăng 9,5%, vượt 3% chỉ tiêu của Quốc hội; việc ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết nguồn tin tăng 12%; ban hành yêu cầu điều tra tăng 11,6%; số vụ án trực tiếp tiến hành hoạt động điều tra tăng 16,5%; công tác giải quyết án được đẩy nhanh, tỷ lệ giải quyết vượt 9,9% so với chỉ tiêu của Quốc hội.

Công tác xử lý tội phạm tham nhũng, kinh tế được Viện kiểm sát nhân dân các cấp tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt. Đặc biệt, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Ban Nội chính Trung ương tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng điều tra, truy tố, đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế được Đảng và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công tác điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao có nhiều tiến bộ; kiên quyết khởi tố điều tra nhiều vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp được dư luận xã hội quan tâm; tập trung phát hiện, khởi tố điều tra những vụ án xảy ra ở lĩnh vực, khâu công tác được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần xử lý để răn đe, giáo dục chung.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị

Toàn Ngành tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Viện kiểm sát các cấp theo hướng tinh gọn; tăng cường lực lượng cho khâu công tác nghiệp vụ còn hạn chế; điều chỉnh chỉ tiêu biên chế giữa các khâu và địa bàn công tác bảo đảm tính hợp lý và sử dụng hiệu quả nhân lực hiện có. Tiến hành đánh giá chất lượng cán bộ gắn với số lượng, chất lượng và sản phẩm công việc cụ thể; đặc biệt là đánh giá, chọn lựa kỹ khi bổ nhiệm người đứng đầu các đơn vị.

Tích cực, chủ động tham gia xây dựng nhiều dự án luật và xây dựng, ban hành các thông tư liên tịch về việc phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật. Đã chủ động và phối hợp có trách nhiệm cao với Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao hoàn thiện thể chế phòng, chống tội phạm, nhất là một số loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội thời gian qua. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là trong việc thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế. Tổ chức thành công Hội nghị Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh có chung đường biên giới Việt - Lào lần thứ 6 và Việt - Trung lần thứ 2 nhằm tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tương trợ tư pháp về hình sự. Phối hợp chặt chẽ với Viện công tố Hàn Quốc, Viện kiểm sát tối cao Hungary trong đào tạo chuyên gia điều tra tội phạm kỹ thuật số và nghiên cứu thành lập Trung tâm điều tra tội phạm kỹ thuật số nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trình bày báo cáo tại hội nghị

Toàn Ngành tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất và theo chuyên đề; đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra; thực hiện việc kiểm tra chéo trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường khen thưởng đột xuất cho nhiều tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong giải quyết các vụ án. Chủ động phát động nhiều phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và kết quả hoạt động của Ngành, tuyên truyền về hình ảnh người Kiểm sát viên; tích cực phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam sản xuất bộ phim truyền hình tuyên truyền về công tác của Ngành và công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay, được dư luận đón nhận, đánh giá cao.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020. Theo đó, năm 2020, toàn Ngành chủ động phối hợp với các ngành, các cấp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng chất đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu thực thi pháp luật trong tình hình mới. Tăng cường các nguồn lực bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng; tiến hành tổng kết và tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960-26/7/2020).

Để hoàn thành mục tiêu trên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ thị toàn Ngành tiếp tục phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”, tập trung thực hiện những yêu cầu, nhiệm vụ như: Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực tham gia góp ý xây dựng văn kiện trình Đại hội; chủ động lựa chọn, giới thiệu lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp tham gia cấp ủy cùng cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu đạt, vượt các chỉ tiêu và hoàn thành các nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; nâng cao trách nhiệm và vai trò, chất lượng, hiệu quả trong công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao

trình bày Chỉ thị công tác năm 2020 của ngành Kiểm sát nhân dân

Tích cực tham gia xây dựng pháp luật; tổng hợp những vướng mắc, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thi hành luật. Phối hợp chặt chẽ với liên ngành tư pháp Trung ương xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các đạo luật về tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài và tội phạm sử dụng công nghệ cao; tăng cường việc đàm phán, đẩy nhanh việc ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Tổ chức thành công Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ XIII. 

Tập trung hoàn thành các đề án tăng cường nguồn lực, bảo đảm các điều kiện để toàn Ngành thực hiện và hoàn thành tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao; an ninh, an toàn thông tin và tính liên thông, kết nối trong toàn Ngành với cơ quan Đảng, Nhà nước qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm qua 60 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Kiểm sát nhân dân; khẳng định vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo quy định của Hiến pháp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

Tiếp tục tuyên truyền hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, về vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất và thực sự tạo động lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị, chức năng, nhiệm vụ của toàn Ngành; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước ngành Kiểm sát lần thứ VI tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X.

Đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đất nước phát triển nhanh, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực; nền kinh tế tăng trưởng cao; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế ngày càng được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt... Đạt được những thành tựu trên có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan tư pháp, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2019 đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng theo Nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; cũng là năm ngành Kiểm sát nhân dân tròn 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị toàn Ngành phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đặt ra; đồng thời thực hiện tốt một số nội dung như:

 - Nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, trách nhiệm to lớn của ngành Kiểm sát nhân dân trong tình hình mới. Quan tâm nhiều hơn nữa, nâng cao trách nhiệm, bản lĩnh của ngành Kiểm sát vào sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tham nhũng; cẩn trọng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đất nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Nắm chắc diễn biến tình hình thực tế, chủ động phát hiện những vấn đề bất cập, sơ hở, tích cực phối hợp với các cơ quan tư pháp và các cơ quan hữu quan trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế.

- Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động kiểm sát tư pháp, nhất là của Cơ quan điều tra, bảo đảm cơ quan này thực sự là thiết chế kiểm soát quyền lực trong hoạt động tư pháp, vừa răn đe, vừa cảnh báo, phòng ngừa, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ tư pháp.

- Nâng cao hơn nữa nhiệm vụ thực hành quyền công tố, thực hiện tốt Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tố phải gắn với hoạt động điều tra; chủ động tham gia vào quá trình điều tra, đặc biệt đối với những vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

- Phát hiệp kịp thời các vi phạm, nhất là vi phạm của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, kịp thời kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục, xử lý hiệu quả.

- Quan tâm đào tạo, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát có đạo đức cách mạng, bản lĩnh, kinh nghiệm, tính chiến đấu cao, trọng danh dự, tâm huyết; có tính chuyên nghiệp cao, giỏi chuyên môn...

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng trong ngành Kiểm sát trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động kiểm sát, bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể trong mỗi đơn vị.

Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng, với bản lĩnh, trí tuệ, quyết tâm chính trị và sự đoàn kết, thống nhất, toàn Ngành sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời gian tới. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát phải luôn ghi nhớ 10 chữ vàng Bác Hồ trao tặng "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn".

Nhân dịp năm mới 2020 và  đón xuân Canh Tý, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị:

 

 

 

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương; sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo quyết liệt và tình cảm của đồng chí Thường trực Ban Bí thư dành cho ngành Kiểm sát nhân dân trong thời gian qua. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiếp thu đầy đủ nội dung chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, bổ sung vào Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2020 của Ngành để tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương để ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

Tác giả bài viết: Viện KSND tối cao

Nguồn tin: Web VKSTC

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vksbinhphuoc.gov.vn/ là vi phạm bản quyền và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
qlvb
hdks
llv
lgo vkstoi cao
kiem sat online
tvpl
bvpl
toa an
cong an tinh
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập85
  • Hôm nay27,398
  • Tháng hiện tại257,772
  • Tổng lượt truy cập12,944,042
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây