VKSND tỉnh Bình Phước đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa kiểm sát 100% án hình sự

Thứ tư - 07/07/2021 04:45 1.906 0

hình hội nghị

hình hội nghị
06 tháng đầu năm 2021, VKSND tỉnh Bình Phước đã thực hành quyền công tố, kiểm sát 100% vụ án hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Bên cạnh đó, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Kiểm sát 100% án hình sự
Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2021, tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Phước tiếp tục diễn biến phức tạp và tăng so với cùng kỳ năm trước. Nhóm tội phạm về ma tuý có xu hướng tăng. Tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính trên địa bàn tỉnh giảm so với cùng kỳ năm 2020.
VKSND tỉnh Bình Phước tăng cường tổng kết thực tiễn, xây dựng các chuyên đề, hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn, thông báo rút kinh nghiệm. Trả lời 5 thỉnh thị của VKSND cấp huyện, ban hành 22 hướng dẫn nghiệp vụ, 41 thông báo rút kinh nghiệm. Chỉ đạo, triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại cuộc họp ngày 18/3/2021; tiếp tục thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành KSND; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.
Đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công chức, chú trọng tự đào tạo. Tổ chức cuộc thi viết kết luận trực tiếp kiểm sát trong công tác tạm giữ, tạm giam, THAHS; tổng kết cuộc thi xây dựng bản luận tội năm 2020. Tổ chức 92 phiên tòa rút kinh nghiệm; biệt phái KSV sơ cấp đang công tác tại VKSND tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa đối với 1 vụ án hình sự cấp tỉnh truy tố chuyển về cấp huyện để xét xử theo thẩm quyền; biệt phái KSV sơ cấp VKSND cấp huyện thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với 2 vụ án hình sự cấp tỉnh điều tra.
Đ/c Nguyễn Quốc Hân – Phó viện trưởng trình bày báo cáo và phát biểu tại hội nghị
Kết quả, VKSND tỉnh Bình Phước thực hành quyền công tố, kiểm sát 100% vụ án hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; chú trọng đề ra các yêu cầu kiểm tra, xác minh, yêu cầu điều tra có chất lượng, sát với nội dung vụ việc, định hướng cho CQĐT, Điều tra viên trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ. Thận trọng khi xem xét phê chuẩn các lệnh, quyết định; tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 98,63%; việc phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn bảo đảm có căn cứ, đúng pháp luật, không xảy ra trường hợp VKS phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và gia hạn tạm giữ sau đó phải trả tự do không khởi tố hình sự; không xảy ra trường hợp bị can bị tạm giam sau đó phải trả tự do vì không phạm tội. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết án; xác định 41 vụ án điểm, áp dụng thủ tục rút gọn 3 vụ; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 81,93%; tỷ lệ giải quyết án của CQĐT đạt 69,98%; tỷ lệ giải quyết án của VKS đạt 93,95%; 100% vụ án truy tố đúng thời hạn, truy tố đúng tội đạt 100%; không xảy ra trường hợp nào phải đình chỉ điều tra bị can do không phạm tội, VKS truy tố Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Hạn chế tình trạng trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung là 1,11%.
Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của VKS theo đúng quy định của pháp luật, quy chế của Ngành. Cử KSV tham gia 100% các phiên tòa, phiên họp thuộc phạm vi tham gia của VKS; kiểm sát 100% bản án, quyết định của Tòa án; tập trung phát hiện các vi phạm để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục. Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị thuộc thẩm quyền đạt 83,33%.
Được Viện KSND tối cao tặng bằng khen 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.
Trong 6 tháng đầu năm các thành viên trong Đảng ủy cũng đã giành tiền phụ cấp để ủng hộ 02 địa chỉ nhân đạo hàng tháng mỗi trường hợp 800.000 đồng cho đến khi hết khó khăn.
Thực hiện mục tiêu kép 6 tháng cuối năm 2021
Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, VKSND tỉnh Bình Phước tiếp tục vừa triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành theo yêu cầu Nghị quyết 96/2019/QH14 và Nghị quyết 161/2021/QH14 của Quốc hội. Tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm; phát hiện kịp thời các vi phạm trong hoạt động tư pháp để kháng nghị, kiến nghị; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội và Ngành.
Tiếp tục triển khai thực hiện khâu đột phá về “Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành”, kết hợp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành để đạt hiệu quả cao trong công tác.
Triển khai thực hiện Quyết định số 161/QĐ-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về việc chuyển đổi vị trí công tác trong ngành KSND; thực hiện điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đúng quy định vừa đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, vừa thực hiện công tác phòng chống tham nhũng; Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, tập trung công tác đào tạo tại chỗ; Quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản được cấp hiệu quả, đúng quy định. Thực hiện gói thầu mua sắm trang phục, tài sản và xây dựng trụ sở VKSND thị xã Phước Long khi được VKSND tối cao cấp kinh phí.
Chỉ đạo công đoàn, đoàn thanh niên thăm tặng quà và khẩu trang đồn biên phòng cắm chốt ở biên giới và tổ chức hội nghị chuyên đề về giải pháp xử lý tiền tạm ứng án phí, lệ phí, thi hành án dân sự hai cấp VKS và THADS bằng hình thức trực tuyến đến 11 điểm cầu.
Thường xuyên giáo dục tư tưởng chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và bản lĩnh nghề nghiệp cho đội ngũ công chức. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV của Ngành    ./.
Một số hình ảnh của Hội nghị

Đ/c Phan Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Đ/c Vũ Văn Chương phát biểu tại hội nghịTrao bằng khen của Viện KSND tối cao cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

đ/c Đoàn Văn Bắc phát biểu kết luận hội nghị

Tác giả bài viết: Trần Nam

Nguồn tin: VKSND tỉnh Bình Phước

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vksbinhphuoc.gov.vn/ là vi phạm bản quyền và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
qlvb
hdks
llv
lgo vkstoi cao
kiem sat online
tvpl
bvpl
toa an
cong an tinh
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập126
  • Hôm nay27,398
  • Tháng hiện tại258,886
  • Tổng lượt truy cập12,945,156
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây