Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác kiểm sát năm 2021

Chủ nhật - 17/01/2021 21:02 873 0

hình hội nghị

hình hội nghị
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước. Ngày 14/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Hội nghị được tổ chức với hình thức trực tuyến từ điểm cầu Viện KSND tỉnh đến 11 điểm cầu tại Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố.
Tại điểm cầu Viện KSND tỉnh, dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng Nguyễn Minh Hợi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Văn Bắc - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục thuế tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh, Chi cục kiểm lâm tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh...Các đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; các đồng chí Trưởng, phó phòng và các Kiểm sát viên trung cấp các phòng thuộc Viện KSND tỉnh; các đồng chí Viện trưởng Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố; các công chức Viện kiểm sát hai cấp được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng bằng khen do đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 02 năm liên tục 2019-2020, đạt danh hiệu Lao động xuất sắc 02 năm liên tục 2019-2020. Tại 11 điểm cầu cấp huyện là các đồng chí Phó viện trưởng và toàn thể công chức của Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố tham dự Hội nghị.

Đ/c Phan Văn Phong trình bày báo cáo tổng kết năm 2020 của VKSND tỉnh
Tại Hội nghị, Đồng chí Phan Văn Phong – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả công tác kiểm sát của Viện KSND hai cấp tỉnh Bình Phước năm 2020. Theo đó, Năm 2020, Viện KSND hai cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Ngành, các quy định của pháp luật. Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của Viện KSND theo quy định của pháp luật, quy chế của Ngành, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ yêu cầu của Ngành, kế hoạch đề ra, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Nâng cao trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm; không xảy ra oan, sai, quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của VKS; tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển khởi tố đạt cao (98,74%); 100% trường hợp VKS phê chuẩn bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, phê chuẩn gia hạn tạm giữ đều chuyển khởi tố hình sự; giảm tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng xuống chỉ còn 1,04% (giảm 1,16% so với cùng kỳ năm 2019); tỷ lệ giải quyết án của VKS đạt 99,64%; truy tố đúng tội đạt 100%, không xảy ra trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Chất lượng tranh tụng, phát biểu của KSV tại các phiên tòa, phiên tòa nâng lên, đề xuất quan điểm có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận. Thực hiện tốt công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, không xảy ra quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của VKS; phát hiện nhiều vi phạm, ban hành kháng nghị phúc thẩm 12 vụ án hình sự, 47 vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, ban hành 287 kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 21 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm (tăng 26 kiến nghị so với cùng kỳ năm 2019); chất lượng kháng nghị, kiến nghị đảm bảo, kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận đạt cao (hình sự: 100%, dân sự: 93,55%; kinh doanh thương mại, hành chính: 100%), các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến, đổi mới. Tổ chức thành công Đại hội đảng các tổ chức đảng trong Viện KSND hai cấp. Đẩy mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, điều động, luân chuyển công chức, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ công chức. Tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra vi phạm; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ. Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, không xảy ra trường hợp công chức Viện KSND hai cấp có hành vi tham nhũng, tiêu cực phải xử lý kỷ luật hoặc khởi tố hình sự. Đẩy mạnh tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động. Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng khen thưởng đột xuất, nhân rộng điển hình tiên tiến; tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến. Xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, duy trì tốt mối quan hệ phối hợp tốt với cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Thực hiện nghiêm túc quy định bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài, Quy chế dân chủ. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, KSV của Ngành. Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ; trong năm không xảy ra trường hợp công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực phải xử lý kỷ luật hoặc khởi tố hình sự. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, chính xác. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác.

Đ/c Nguyễn Minh Hợi phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hợi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy biểu dương thành tích của Viện KSND hai cấp tỉnh Bình Phước đã đạt được trong năm 2020; trong thời gian tới, đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt công tác xây dựng ngành, kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Ban Cán sự đảng Viện KSND tỉnh phối hợp với Ban Nội chính tỉnh để chỉ đạo, xử lý giải quyết các vụ án phức tạp, tồn đọng, kéo dài, tăng cường tham mưu cho Cấp ủy và chính quyền địa phương để có những giải pháp kịp thời phòng ngừa vi phạm và tội phạm, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý kinh tế xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy cũng sẽ tạo mọi điều kiện để Viện KSND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đ/c Đoàn Văn Bắc phát biểu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Bắc đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Trong năm 2021 Viện KSND tỉnh sẽ tập trung thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành sẽ tập trung đổi mới công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, nhất là vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong giữ gìn đoàn kết và thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ; kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2020, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021 và phục vụ tích cực, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Với những thành tích đã đạt được trong năm 2020, Viện  KSND tỉnh Bình Phước đã được Viện KSND tối cao tặng “Cờ thi đua ngành KSND”; 02 tập thể phòng và 01 Viện KSND cấp huyện được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu khối”, 01 tập thể phòng được tặng Bằng khen do đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2019-2020); 08 cá nhân được tặng bằng khen do đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 02 năm liên tục (2019-2020).
Một số hình ảnh tại hội nghị:

Toàn cảnh hội nghị


Đ/c Nguyễn Quốc Hân - Phó viện trưởng trình bày kế hoạch công tác năm 2021 của VKSND tỉnh

Đ/c Vũ Văn Chương - Phó viện trưởng 
trình bày báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021


Đ/c Phạm Xuân Minh - Trưởng phòng 01 trình bày tham luận tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Minh Hợi trao cờ của VKSND tối cao cho ban lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Phước

Đ/c Đoàn Văn Bắc trao cờ cho các đơn vị dẫn đầu khối
Trao Bằng khen của VKSND tối cao cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tác giả bài viết: Trần Nam

Nguồn tin: VKSND tỉnh Bình Phước

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vksbinhphuoc.gov.vn/ là vi phạm bản quyền và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
qlvb
hdks
llv
lgo vkstoi cao
Hoàng Kim Panelbanner kiemsat2vks1
tvpl
bvpl
toa an
cong an tinh
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay13,194
  • Tháng hiện tại180,193
  • Tổng lượt truy cập13,726,566
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây