Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020

Thứ sáu - 03/07/2020 08:57 975 0

Đ/c Viện trưởng phát biểu

Đ/c Viện trưởng phát biểu
Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020. Ngày 03/7/2020, Viện kiểm sát nhân dân(KSND) tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Đoàn Văn Bắc –Tỉnh Ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Viện KSND tỉnh có các đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh, Lãnh đạo Viện KSND các huyện, thị xã và thành phố, Lãnh đạo các Phòng và toàn thể kiểm sát viên, công chức thuộc Viện KSND tỉnh Bình Phước; tham dự Hội nghị tại 11 điểm cầu của Viện kiểm sát cấp huyện là các kiểm sát viên, công chức Viện KSND các huyện, thị xã và thành phố.
Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Văn Phong – Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh thông qua Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Sáu tháng đầu năm 2020, tội phạm trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ án và số bị can so với cùng kỳ năm trước; các cơ quan chức năng đã khởi tố 672 vụ/ 1.254 bị can, tăng 90 vụ/ 265 bị can so với cùng kỳ (tăng 15,46% số vụ, 26,79% số bị can); tăng nhiều ở nhóm tội phạm về xâm phạm sở hữu, các tội về trật tự xã hội. Về cơ cấu tội phạm, loại tội xâm phạm sở hữu, kinh tế vẫn chiếm tỷ lệ cao (chiếm 48,81% tổng số vụ án mới khởi tố).
Sáu tháng đầu năm 2020, Viện KSND hai cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, của Ngành, các quy định của pháp luật. Kịp thời xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác, tổ chức triển khai thực hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, công tác xây dựng Ngành. Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật và các quy chế nghiệp vụ. Nâng cao trách nhiệm công tố trong giải quyết các vụ án hình sự, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan sai và bỏ lọt tội phạm; tăng cường trực tiếp thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật; kiểm sát 100% tin báo CQĐT thụ lý, giải quyết, 100% vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố. Chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử án hình sự tiếp tục được nâng lên; không xảy ra oan, sai, quá hạn tạm giữ, tạm giam có trách nhiệm của VKS; tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyển khởi tố đạt cao (97,52%); 100% trường hợp VKS phê chuẩn bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, phê chuẩn gia hạn tạm giữ đều chuyển khởi tố hình sự; 100% vụ án truy tố đúng thời hạn, truy tố đúng tội đạt 100%; không xảy ra trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội; giảm tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng (chỉ còn 0,72%, giảm 1,21% so với cùng kỳ năm 2019). Thực hiện tốt công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, phát hiện nhiều vi phạm, ban hành kháng nghị phúc thẩm đối với 08 vụ án hình sự, 25 vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính, ban hành 106 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm và 06 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm; chất lượng kháng nghị, kiến nghị đảm bảo, kháng nghị phúc thẩm được chấp nhận đạt cao (hình sự: 100%, dân sự: 90,91%, hành chính: 100%), các kiến nghị đều được chấp nhận, tiếp thu. Quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành. Tổ chức thành công Đại hội đảng các tổ chức đảng trong Viện KSND hai cấp. Chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn, ban hành 31 hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ, trả lời 03 thỉnh thị, ban hành 13 thông báo rút kinh nghiệm, xây dựng triển khai 04 chuyên đề. Đẩy mạnh kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, điều động, luân chuyển công chức, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công tác. Tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm những trường hợp để xảy ra vi phạm; đảm bảo kỷ cương, kỷ luật công vụ và trật tự nội vụ. Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, không xảy ra trường hợp công chức Viện KSND hai cấp có hành vi tham nhũng, tiêu cực phải xử lý kỷ luật hoặc khởi tố hình sự. Đẩy mạnh tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác; bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động. Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, chú trọng khen thưởng đột xuất, nhân rộng điển hình tiên tiến; tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến. Xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ, duy trì tốt mối quan hệ phối hợp tốt với cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.Tuy nhiên, một số nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp một số vụ án chưa cao; tỷ lệ giải quyết án trong giai đoạn truy tố chưa đạt chỉ tiêu yêu cầu của Ngành; 02 vụ án hình sự bị hủy để điều tra lại có trách nhiệm của VKS. Số cuộc trực tiếp kiểm sát tại các cơ quan trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, công tác THAHS, THADS, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp, số phiên tòa rút kinh nghiệm, thông báo rút kinh nghiệm còn ít.
Tại Hội nghị các đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách;  chỉ đạo những giải pháp để các đơn vị thực hiện đảm bảo hoàn thành những chỉ tiêu kế hoạch công tác trong 6 tháng cuối năm.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Bắc - Viện trưởng Viện KSND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm đã đạt được, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện kế hoạch đề ra. Đồng chí chỉ đạo: Thủ trưởng các đơn vị cần nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, sắp xếp cán bộ hợp lý, tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Tập thể Lãnh đạo các phòng, Viện kiểm sát các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; phát hiện kịp thời các vi phạm trong hoạt động tư pháp để thực hiện công tác kháng nghị, kiến nghị; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành và Nghị quyết số 96/2019/QH14 đã đề ra; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960-26/7/2020)./.
Hình ảnh về Hội nghị:

Đồng chí Phan Văn Phong - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước phát biểu.


Đồng chí Nguyễn Quốc Hân - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước phát biểu.


Đồng chí Vũ Văn Chương - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước phát biểu.


Đồng chí Đoàn Văn Bắc –Tỉnh Ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước phát biểu chỉ đạo kết luận Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị.

Tác giả bài viết: Hoàng Công

Nguồn tin: Viện KSND tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
qlvb
hdks
llv
lgo vkstoi cao
Hoàng Kim Panelbanner kiemsat2vks1
tvpl
bvpl
toa an
cong an tinh
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập45
  • Hôm nay13,025
  • Tháng hiện tại133,141
  • Tổng lượt truy cập14,994,431
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây