Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người

Thứ hai - 02/03/2020 03:13 947 0

hình minh họa

hình minh họa
Viện kiểm sát nhân dân với nhiệm vụ được quy định trong Hiến pháp:“Bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất”.
Tập thể Ban lãnh đạo và công chức Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Bình Phước đã nghiêm túc, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao này thông qua các hoạt động như: Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án hình sự; kiểm sát giải quyết các các các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, bảo đảm việc thi hành các bản án được kịp thời; bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam được đúng pháp luật; bảo đảm việc giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp được giải quyết đúng trình tự, kịp thời, đúng pháp luật…  Với những kết quả đạt được,Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đã được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Cờ thi đua của Ngành Kiểm sát nhân dân trong nhiều năm liền.
Một trong những hoạt động hiệu quả cao trong nhiều năm qua đó là qua công tác kiểm sát phát đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng để ban hành kiến nghị khắc phục nhằm bảo đảm hoạt động tiến hành tố tụng được chính xác, đúng pháp luật không ảnh hưởng, xâm phạm đến các quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, cụ thể:
+ Vi phạm trong hoạt động xử lý nguồn tin về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) phân loại tố giác, tin báo nhiều trường hợp không đúng; chậm ra quyết định giải quyết, để một số tố giác, tin báo quá hạn; chậm gửi quyết định giải quyết và hồ sơ cho Viện kiểm sát để kiểm sát; không thông báo việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm; không gửi các quyết định trưng cầu giám định, yêu cầu cầu định giá tài sản cho Viện kiểm sát; vi phạm thời hạn phân công và gửi quyết định phân công Điều tra viên đến Viện kiểm sát; ra quyết định tạm đình chỉ không đúng; không kịp thời khởi tố vụ án hình sự khi đã có đủ căn cứ; Công an cấp xã chưa cập nhật đầy đủ thông tin vào sổ theo dõi; phân loại nguồn tin chưa chính xác; Công an xã, phường chậm chuyển hồ sơ tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm lên cho CQĐT Công an cấp huyện; một số vụ, việc có dấu hiệu tội phạm thuộc thẩm quyền của CQĐT Công an cấp huyện nhưng không chuyển hồ sơ  mà giữ lại xác minh. Qua đó, năm 2016 ban hành 24 kiến nghị; năm 2017 ban hành 29 kiến nghị; năm 2018 ban hành 36 kiến nghị; năm 2019 ban hành 63 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, huỷ bỏ một quyết định tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, 02 quyết định không khởi tố vụ án hình sự và ban hành 03 quyết định khởi tố vụ án hình sự với những vụ việc này.
+ Vi phạm trong hoạt động điều tra của CQĐT: Chậm chuyển giao các biên bản hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ cho Viện kiểm sát; chậm giao hồ sơ đề nghị phê chuẩn; vi phạm trong việc lấy lời khai, hỏi cung (lấy lời khai, hỏi cung bị can, đương sự không biết chữ nhưng không có người chứng kiến hoặc bị can là người dưới 18 tuổi nhưng không có sự tham gia của người bào chữa hoặc người đại diện hợp pháp; vi phạm trong việc thu thập, bảo quản vật chứng, lập các biên bản; bắt truy nã nhưng không phục hồi điều tra vụ án, không áp dụng biện pháp ngăn chặn mà trả tự do cho người bị bắt truy nã; quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can không ghi đầy đủ khoản của điều luật áp dụng; hồ sơ kết thúc điều tra nhưng thiếu danh bản, chỉ bản, trích lục tiền án, tiền sự; chưa làm rõ hết các vấn đề trong vụ án như các vấn đề về bồi thường dân sự, …Qua đó, năm 2016 ban hành 16 kiến nghị; năm 2017 ban hành 21 kiến nghị; năm 2018 ban hành 33 kiến nghị, 10 kháng nghị; năm 2019 ban hành 18 kiến nghịđể khắc phục vi phạm, ban hành yêu cầu khởi tố với 02 bị can.
+ Vi phạm trong hoạt động giam, giữ, thi hành án hình sự như: Giam giữ không theo đúng buồng ghi trong quyết định; giam giữ người bị tạm giữ chung với người bị tạm giam, bị can phạm tội ít nghiêm trọng với bị can phạm tội rất nghiêm trọng hoặc bị can thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, người chưa thành niên với người đã thành niên, người chờ thi hành án với người tạm giam trong giai đoạn điều tra, truy tố; tính sai ngày tạm giữ, tạm giam; không có lệnh trích xuất đối với một số trường hợp trích xuất dẫn giải bị cáo đưa đi khám chữa bệnh; chưa thực hiện trách nhiệm kiểm tra, bàn giao người bị tạm giam cho người có nhiệm vụ áp giải; thực hiện chưa đầy đủ chế độ ăn đối với người chưa thành niên; chưa thực hiện việc giáo dục riêng với các trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; chưa trang bị hệ thống truyền thanh để người bị tạm giữ nghe đài tiếng nói Việt Nam và đài địa phương; chậm giao bản án cho bị cáo đang bị tạm giam; phạm nhân ở các đội phạm nhân vượt quá số phạm nhân theo quy định; chưa thực hiện đúng quy định về sinh hoạt xếp loại phạm nhân cuối năm; việc trả lại đồ lưu ký của phạm nhân chưa được quản lý chặt chẽ…Qua đó, năm 2016 ban hành 04 kháng nghị,108 kiến nghị; năm 2017ban hành 02 kháng nghị, 92 kiến nghị; năm 2018 ban hành 07 kháng nghị và 83 kiến nghị; năm 2019 ban hành 01 kháng nghị và 69 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm.
+ Vi phạm của Toà án trong hoạt động giải quyết các các vụ án hành chính; vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Qua đó đã ban hành nhiều kháng nghị theo trình tự phúc thẩm để xét xử lại, khắc phục vi phạm, như: Năm 2016 ban hành kháng nghị theo trình tự phúc thẩm 35 vụ, 23 kiến nghị; năm 2017 ban hành kháng nghị theo trình tự phúc thẩm 38 vụ, 28 kiến nghị; năm 2018 ban hành kháng nghị theo trình tự phúc thẩm 22 vụ, 44 kiến nghị; năm 2019 ban hành kháng nghị theo trình tự phúc thẩm 38 vụ, đề nghị kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm 07 vụ, ban hành 22 kiến nghị khắc phục vi phạm.
+ Vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự, hành chính của Cơ quan thi hành án dân sự như: Vi phạm trong việc tổ chức bán đấu giá tài sản; vi phạm về việc phân loại điều kiện thi hành án; chậm nộp quỹ tiền thu thi hành án; áp dụng sai điều luật để ban hành các quyết định thi hành án; việc xét miễn giảm thi hành án chưa kịp thời; không tiến hành xác minh tại nơi người chấp hành án phạt tù để xem xét miễn giảm; Tòa án chậm chuyển giao bản án, quyết định cho Cơ quan thi hành án dân sự; chậm ra các quyết định thi hành án; chậm cưỡng chế thi hành án; chậm tiêu hủy vật chứng, thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng; chậm tiến hành xác minh, xác minh không đầy đủ; phân loại điều kiện thi hành án không đúng; ra quyết định thi hành án, cưỡng chế kê biên không đúng; không yêu cầu cơ quan đăng ký cung cấp thông tin về tài sản, không thông báo cho cơ quan đăng ký về việc kê biên tài sản trước khi kê biên tài sản là quyền sử dụng đất, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu; vi phạm trong việc thi hành án, kê biên, cưỡng chế thi hành án, quản lý tiền, tài sản thi hành án; chậm gửi các quyết định cho Viện kiểm sát và đương sự... Qua đó, năm 2016 ban hành 21 kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm; năm 2017 ban hành 52 kiến nghị, yêu cầu khắc phục vi phạm; năm 2018 ban hành 02 kháng nghị và 39 kiến nghị yêu cầu Cơ quan thi hành án dân sự khắc phục vi phạm; 02 kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm về việc chậm gửi bản án, quyết định; năm 2019 ban hành 37 yêu cầu, 40 kiến nghị, 01 kháng nghị khắc phục vi phạm đối với Cơ quan thi hành án, Toà án nhân dân và Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh.
Với sự quyết tâm và nỗ lực của cán bộ ngành Kiểm sát Bình Phước trong những năm qua trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn được các lỗi, hành vi vi phạm của người và cơ quan tiến hành tố tụng để ban hành kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu khắc phục ngay những vi phạm, vì thế bảo đảm sự đúng đắn, tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật, bảo đảm các quyền và lợi ích của người dân không bị xâm phạm, kịp thời xử lý hành vi vi phạm pháp luật, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Tác giả bài viết: Phạm Minh

Nguồn tin: Trưởng phòng 1 VKSND tỉnh Bình Phước

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vksbinhphuoc.gov.vn/ là vi phạm bản quyền và sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
qlvb
hdks
llv
lgo vkstoi cao
kiem sat online
tvpl
bvpl
toa an
cong an tinh
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập48
  • Hôm nay27,398
  • Tháng hiện tại256,580
  • Tổng lượt truy cập12,942,850
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây