Thông báo về việc tuyển dụng công chức

Thứ hai - 09/10/2017 03:26 3.413 0

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng
Căn cứ Quyết định số 494/QĐ-VKSNDTC ngày 25/8/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức trong ngành kiểm sát nhân dân và Quyết định số 123/QĐ-VKSTC ngày 26/9/2017 của Viện KSND tối cao về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2017 đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước.
Viện KSND tỉnh Bình Phước Thông báo tuyển dụng công chức năm 2017 cho ngành Kiểm sát Bình Phước với số lượng 05 công chức làm nghiệp vụ kiểm sát tại Viện KSND cấp huyện.
1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại Việt Nam;
- Độ tuổi: từ đủ 18 đến 35 tuổi đối với nam và từ đủ 18 đến 30 tuổi đối với nữ;
- Có lý lịch rõ ràng; về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: không vi phạm quy định của ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian: bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển công chức và cam kết tự nguyện làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh Bình Phước theo sự phân công.
- Có trình độ Cử nhân luật hệ chính quy trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên). 
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Đồng thời phải đáp ứng các điều kiện:
+ Về chiều cao: nam từ 1,60 mét trở lên; nữ từ 1,55 mét trở lên;
+ Về cân nặng: nam từ 50 kg trở lên; nữ từ 45 kg trở lên;
+ Không bị dị hình, dị tật, khuyết tật.
2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu (có phụ lục kèm theo);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu (có phụ lục kèm theo), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân được cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Bản cam kết công tác từ 05 năm trở lên tại đơn vị được xét tuyển (có phụ lục kèm theo).
3. Hình thức, nội dung tuyển dụng
3.1. Hình thức: Xét tuyển
3.2. Nội dung xét tuyển
Việc xét tuyển căn cứ vào các nội dung sau:
- Kết quả học tập chuyên ngành của vị trí việc làm cần tuyển.        
- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua việc:
+ Người dự tuyển bốc thăm câu hỏi, có 30 phút để viết bài chuẩn bị (câu hỏi và đáp án do Viện KSND tối cao cung cấp);
+ Trình bày bài chuẩn bị và trả lời các câu hỏi của Ban Kiểm tra sát hạch. Việc hỏi và trả lời được thực hiện dưới sự giám sát của Ban Giám sát và phải lập biên bản.
4. Cách tính điểm                                 
a) Cách tính điểm học tập được thực hiện theo một trong các trường hợp sau:
- Đối với người dự tuyển được đào tạo theo chương trình tín chỉ không thi tốt nghiệp: Điểm học tập được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 3;
- Đối với người dự tuyển được đào tạo theo chương trình tín chỉ có thi tốt nghiệp:
+ Điểm học tập được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2;
+ Điểm tốt nghiệp: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm khóa luận tốt nghiệp của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.
- Đối với người dự tuyển được đào tạo không theo chương trình tín chỉ:
+ Điểm học tập: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
+ Điểm tốt nghiệp: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.
b) Điểm phỏng vấn: Được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 1 (điểm bài viết tối đa 70 điểm, điểm trả lời câu hỏi của Ban Kiểm tra sát hạch tối đa 30 điểm).
c) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm: Điểm học tập, điểm tốt nghiệp (quy định tại Khoản 1 Điều này), điểm phỏng vấn (điểm bài viết và điểm trả lời câu hỏi theo quy định tại khoản 2 Điều này) và điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
d) Trường hợp người dự xét tuyển có trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, thì căn cứ vào kết quả học tập trong hồ sơ của người dự xét tuyển và điểm phỏng vấn về chuyên môn nghiệp vụ để tính điểm theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này.
5. Xác định người trúng tuyển
- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm học tập bằng nhau thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước quyết định người trúng tuyển.
- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
6. Ưu tiên trong tuyển dụng
- Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển. 
+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; 
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm liên tục trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
+ Người có bố đẻ hoặc mẹ đẻ là công chức, viên chức ngành KSND (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc đã chết) được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
- Trường hợp người dự thi tuyển hoặc xét tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng số điểm của diện ưu tiên có số điểm cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển. 
7. Lệ phí tuyển dụng
Lệ phí tuyển dụng: 260.000 đồng (thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức). 
8. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển 
Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển kể từ ngày 10/10/2017 đến hết ngày 20/10/2017 (trong giờ hành chính). Hồ sơ dự tuyển được đăng tải theo mẫu đính kèm Thông báo này, nếu thí sinh không có điều kiện tải về thì liên hệ phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh Bình Phước để mua (giá bán: 50.000 đồng/01hồ sơ).
- Địa điểm nhận hồ sơ: phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh Bình Phước, đường ĐT 741, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Số điện thoại liên hệ: 0271.3886108. Hồ sơ đã nộp không trả lại.
* Các mẫu phụ lục kèm theo:
- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (Tải về)
- Mẫu Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (Tải về)
- Mẫu Bản cam kết (Tải về)
9. Tổ chức xét tuyển
- Tổ chức xét tuyển: Dự kiến trong tháng 11/2017.
- Địa điểm xét tuyển: Trụ sở Viện KSND tỉnh Bình Phước.
-  Thời gian xét tuyển: Sẽ thông báo tại giấy báo xét tuyển./.

Nguồn tin: Viện KSND tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
qlvb
hdks
llv
lgo vkstoi cao
kiem sat online
tvpl
bvpl
toa an
cong an tinh
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay6,097
  • Tháng hiện tại70,036
  • Tổng lượt truy cập12,338,834
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây