NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NGÀY MỘT TRƯỞNG THÀNH

Chủ nhật - 26/07/2015 23:40 1.638 0

Đ/c Lê Đức Xuân trả lời phỏng vấn Báo Bình Phước

Đ/c Lê Đức Xuân trả lời phỏng vấn Báo Bình Phước
Đó là sự khẳng định của ông Lê Đức Xuân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh khi trả lời phỏng vấn Báo Bình Phước nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày tháng lập ngành (26-7-1960- 26-7-2015). Và chặng đường phát triển, trưởng thành của ngành KSND tỉnh Bình Phước trong 18 năm qua (1997- 2015). Sau đây là nội dụng cuộc phỏng vấn.

Phóng viên:
Xin ông cho đôi biết nét về ngày truyền thống của Ngành và chặng đường phát triển trong 18 năm qua của VKSND tỉnh Bình Phước?
          Ông Lê Đức Xuân: Ngày 26-7-1960, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (VKSND), đánh dấu sự ra đời của hệ thống VKSND trong bộ máy Nhà nước XHCN. Trải qua 55 năm tổ chức và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Nhà nước và nhân dân giao, VKSND đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong các giai đoạn lịch sự phát triển đất nước, đáp ứng sự nghiệp đổi mới và yêu cầu cải cách tư pháp; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chế độ, bảo vệ pháp luật, pháp chế XHCN, đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người dân, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
          Đối với VKSND tỉnh Bình Phước được thành lập vào năm 1997,  lúc đầu chỉ có 4 phòng nghiệp vụ, văn phòng và 5 VKSND cấp huyện. Thời kỳ này còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu trụ sở làm việc, nhân sự có 7 Kiểm sát viên, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm chưa cao. Nhưng với sự quan tâm lãnh đạo của VKSND tối cao, của Tỉnh ủy, HĐND và sự giúp đỡ tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với sự phối hợp của các ngành hữu quan và đặc biệt tinh thần trách nhiệm, yêu ngành, yêu nghề, quyết tâm nỗ lực của Ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên. Do vậy, đến nay, VKSND tỉnh đã 8 phòng nghiệp vụ, một văn phòng và 10 VKSND huyện, thị với 204 cán bộ, Kiểm sát viên. Các cán bộ làm công tác chuyên môn đều tốt nghiệp đại học, trên đại học và được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng tổ chức đoàn thể được quan tâm sâu sát. Hiện ngành KSND tỉnh có 80% cán bộ, Kiểm sát viên là đảng viên, trong số này có 30% đã tốt nghiệp các lớp cao cấp, cử nhân lý luận chính trị. Đội ngũ Kiểm sát viên đang ngày một trẻ hóa, có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghề nghiệp, giữ vững phẩm chất, đạo đức nên VKSND tỉnh Bình Phước đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần công cuộc đổi mới, xây dựng tỉnh Bình Phước ngày càng phát triển, bảo đảm an ninh chính trị, bảo vệ pháp chế XHCN, trật tự xã hội, bảo đảm quyền dân chủ, quyền con người, hạn chế oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 
          Phóng viên: Thưa ông, hiện chúng ta đang thực hiện Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Vậy, theo ông đâu là những điểm mới của Luật này?
          Ông Lê Đức Xuân: Luật tổ chức KSND năm 2014 được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII vào ngày 24-11-2014 và có hiệu lực từ ngày 01-6-2015. Luật tổ chức KSND năm 2014 có 06 chương, 101 điều và được xác định là sửa đổi căn bản, toàn diện về tổ chức và hoạt động của VKSND nhằm thể chế Hiến pháp năm 2013 và yêu cầu cải cách tư pháp.
Tại các điều 3,4 quy định cụ thể phạm trù “thực hành quyền công tố” và “kiểm sát hoạt động tư pháp” . Theo đó, thực hành quyền công tố là hoạt động của VKSND trong tố tụng hình sự để thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được thực hiện từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, xét xử vụ án hình sự. Còn kiểm sát hoạt động tư pháp là hoạt động của VKSND để kiểm sát tinh hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp, được thực hiện từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự; trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
          Cụ thể hóa các nguyên tắc tư pháp tiến bộ được quy định trong Hiến pháp 2013 có liên quan đến hoạt động của VKSND như nguyên tắc suy đóan vô tội, tranh tụng trong xét xử…Điều 3 quy định rõ quyền công tố được thực hiện từ khi tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Xác định rõ các công tác và thẩm quyền cơ bản của VKSND khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ; quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của VKSND.
          Về tổ chức bộ máy, hệ thống VKSND có 4 cấp, VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh và VKSND cấp huyện và VKS quân sự các cấp. Về chức danh tư pháp, VKSND gồm có Kiểm sát viên VKSND tối cao được bổ nhiệm thông qua xét tuyển; Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp và Kiểm sát viên sơ cấp được bổ nhiệm thông qua thi tuyển.
Phóng viên: Bình Phước là tỉnh có địa bàn rộng, phức tạp, sự phân bố dân cư và trình độ dân trí không đồng đều dễ phát sinh các hành vi phạm tội, với cương vị của mình, ông tham mưu như thế nào cho cấp ủy địa phương trong công tác đấu tranh, phòng ngừa và ngăn chặn các loại tội phạm.
Ông Lê Đức Xuân:  Bình Phước là một tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, là vùng đất mới, đang có rất nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, xã hội, có hệ thống đường xá thông thoáng đón chào các nhà đầu tư trong nước, ngoài nước và người dân từ mọi miền của đất nước nhập cư về đây làm ăn sinh sống, từ đó mang theo những sắc thái đa dang về tập tục, phong cách, lối sống. Bên cạnh đó cũng sẽ dễ phát sinh các hành vi phạm và tội phạm. Với tư cách là Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước tôi sẽ cố gắng quản lý, chỉ đạo, điều hành ngành Kiểm sát tỉnh Bình Phước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đồng thời chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Phước với các giải pháp cơ bản như sau:
Thứ nhất, cần xác định công tác kiểm sát thực chất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, định hướng các nhiệm vụ, hoạt động kiểm sát của Ngành phải đạt mục đích phục vụ các nhiệm vụ, yêu cầu chính trị của cấp ủy địa phương.
Thứ hai, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước phải cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của VKSND vào kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm với các chỉ tiêu, biện pháp cụ thể để thực hiện một cách có hiệu quả trên thực tế.
Thứ ba, thông qua việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, hành chính, lao động, kinh doanh thương mại, chúng tôi phải phân tích  tìm ra những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến tội phạm và các hành vi phạm  để tham mưu và đề xuất với cấp ủy địa phương các giải pháp khắc phục. Ví dụ qua các vụ án giết người, trộm cắp tài sản, cướp tài sản xảy ra vào ban đêm… chúng tôi đề nghị cấp ủy và các cơ quan chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm dễ phát sinh tội phạm (từ 22 giờ đến 5 giờ); quản lý chặt chẽ việc tạm trú, tạm vắng trên địa bàn; chủ động  phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự chọn án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử nhanh nhằm răn đe, phòng ngừa, giáo dục chung.
Thứ tư, tham mưu cho cấp ủy trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục mọi người tôn trọng lẽ phải, hướng thiện, lên án tội ác, những hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật.
Xin chân thành cảm ơn ông!
Tác giả bài viết: Báo Bình Phước số 201 24/7/2015

Nguồn tin: Tấn Phong - Báo Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
qlvb
hdks
llv
lgo vkstoi cao
kiem sat online
tvpl
bvpl
toa an
cong an tinh
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay7,315
  • Tháng hiện tại468,753
  • Tổng lượt truy cập4,662,367
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây