Đảng bộ viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tiến hành Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2014

Thứ bảy - 02/08/2014 01:37 1.611 0

HN Sơ kết công tác Đảng

HN Sơ kết công tác Đảng
Sáng 01 tháng 8 năm 2014, Đảng bộ viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tiến hành Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2014
Dự hội nghị có đồng chí Lê Hoàng Thanh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước được BCH tỉnh đảng bộ phân công theo dõi đơn vị đảng bộ cơ quan VKSND tỉnh và có mặt toàn thể đảng viên thuộc đảng bộ VKSND tỉnh Bình Phước; chủ trì hội nghị đ/c Đoàn Văn Bắc – bí thư đảng ủy, phó viện trưởng VKSND tỉnh.
Hội nghị đã nghe Đảng ủy VKSND tỉnh Bình Phước thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Hội nghị đã tiến hành thảo luận các dự thảo báo cáo của Đảng ủy đồng thời cũng trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.
6 tháng đầu năm 2014 Đảng bộ VKSND tỉnh Bình phước đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức trách được giao từng đồng chí đảng ủy viên đã thể hiện được bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, luôn quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, giữ gìn được phẩm chất đạo đức của người đảng viên, tập thể Đảng ủy đoàn kết lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đảng.
Tại hội nghị thay mặt Đảng ủy, đ/c Đoàn Văn Bắc - bí thư Đảng ủy đã giải đáp thắc mắc của các đại biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Lê Hoàng Thanh. Đồng thời nhắn mạnh một số nhiệm vụ trong tâm của Đảng bộ trong những tháng cuối năm như sau:
Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng
Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức trong đơn vị, triển khai Chỉ thị 19-CT/TU ngày 07/01/2013 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng chống suy thoái về tư tưởng chính, đạo đức, lối sống trong nội bộ Đảng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án chống “diễn biến hào bình”; tuyên truyền, triển khai học tập các Chỉ thị, Nghị quyết chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới 100% các đảng viên, cán bộ, nhân viên. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc rèn luyện 5 đức tính mà Bác Hồ đã dạy cán bộ kiểm sát: “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” trong toàn Đảng bộ;
Chỉ đạo các cơ sở đảng, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của Đảng và Nhà nước.
Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên để có định hướng kịp thời. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên nhất là kỷ luật trong phát ngôn.
Công tác xây dựng đảng:
Quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm túc về năng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Tăng cường sự lãnh đạo của chi ủy chi bộ; Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong Đảng; Chú trọng củng cố đoàn kết nội bộ trong cơ quan, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Thường xuyên kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng trong việc thi hành Điều lệ Đảng và Nghị quyết của Đảng ủy, Chi bộ. Khi đảng viên có dấu hiệu vi phạm thì xác minh giải quyết kịp thời đảm bảo tính công minh, chính xác.
 Lãnh đạo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức lối sống nghề nghiệp theo tấm gương của Bác.
Tập trung theo dõi, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời làm tốt công tác thi đua khen thưởng năm 2013 theo tinh thaàn Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức và động viên cán bộ, đảng viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu  toàn quốc lần thứ XI của Đảng và cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, thi đau thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác đã đề ra.
Công tác lãnh đạo về chuyên môn nghiệp vụ:
Tiếp tục quán triệt và lãnh đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chủ động bám sát kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương để xác định đúng công việc trọng tâm, trọng điểm nhằm lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm sát năm 2014, đặc biệt là các khâu xác định đột phá.
Tăng cường trách nhiệm của Kiểm sát viên trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; chủ động thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong công tác kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; “Nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa”; kịp thời xử lý tội phạm, hạn chế bỏ lọt tội phạm và làm oan người vô tội; giảm số người bị bắt, tạm giữ hình sự sau phải xử lý hành chính, giảm tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, giảm số án bị hủy để điều tra, xét xử lại; không để xảy ra việc đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội hoặc Tòa án tuyên không phạm tội; nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị án hình sự, dân sự.
Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và thi hành án hình sự theo quy định; Kiểm sát chặt chẽ các bản án, quyết định của Tòa án; tiếp tục nâng cao chất lượng kháng nghị; phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết triệt để các khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp.
Tăng cường và nâng cao chất lượng trả lời thỉnh thị và hướng dẫn nghiệp vụ đối với cấp huyện; tăng cường mối quan hệ giữa Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan nhà nước ở địa phương; tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; tăng cường công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Viện kiểm sát nhân dân hai cấp.
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo thực hiện đúng quy định, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí; tăng cường, giáo dục cán bộ, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, xây dựng Viện kiểm sát nhân dân hai cấp trong sạch vững mạnh.
Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:
Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đảng viên; tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng cơ quan văn minh an toàn sạch đẹp. Tiếp tục tổ cho chức đoàn viên công chức thực hiện tốt các quy định: cơ quan không khói thuốc, không sử dụng rượu bia trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa, chấp hành nghiêm nội quy của cơ quan trong việc chấp hành giờ làm việc, mang trang phục và đeo cấp hiệu Ngành; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Vận động cán bộ, đoàn viên tham gia các hoạt động từ thiện, uống nước nhớ nguồn do các cấp phát động; phát huy sức sáng tạo, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan.
Tổ chức tham gia tốt các phong trào do cấp trên phát động. Chủ động có kế hoạch tổ chức các hoạt động cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ trong đơn vị vui chơi trong ngày tết Trung thu và các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt nam (20/10).
Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đ/c Lê Hoàng Thanh – Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đ/c Đoàn Văn Bắc – Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận Hội nghị
 
 

Tác giả bài viết: Cao Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
qlvb
hdks
llv
lgo vkstoi cao
kiem sat online
tvpl
bvpl
toa an
cong an tinh
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập94
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm88
  • Hôm nay14,264
  • Tháng hiện tại191,186
  • Tổng lượt truy cập5,437,996
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây