VKSND huyện, thị

Viện trưởng VKSND tx. Đồng Xoài : Nguyễn Công Vang
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Viện trưởng VKSND huyện Đồng Phú : Lê Văn Trân
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Viện trưởng VKSND huyện Bù Đăng : Đoàn Hữu Phụng
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Viện trưởng VKSND tx. Phước Long : Lê Công Tâm
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Viện trưởng VKSND huyện Chơn Thành : Lê Thanh Duyên
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Viện trưởng VKSND tx. Bình Long : Huỳnh Văn Ngọc
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Viện trưởng VKSND huyện Lộc Ninh : Ngô Văn Đạt
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Viện trưởng VKSND huyện Bù Đốp : Vũ Văn Chương
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Viện trưởng VKSD Bù Gia Mập : Nguyễn Văn Chạm
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Viện trưởng VKSND huyện Hớn Quản : Nguyễn Trọng Giáo
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Viện trưởng Viện KSND huyện Phú Riềng : Lê Minh Hùng
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
 

Liên kết website

Truy cập

  • Đang truy cập: 52
  • Hôm nay: 553
  • Tổng lượt truy cập: 2928176