Các phòng nghiệp vụ

Chánh Văn Phòng : Vũ Đức Việt
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Trưởng phòng 1 : Nguyễn Quốc Hân
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Trưởng phòng 7 : Lê Quốc Hoàng
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Trưởng phòng 8 : Nguyễn Văn Bốn
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Trưởng phòng 9 : Bùi Văn Thi
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Trưởng phòng 12 : Đỗ Thị Hoa
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Trưởng phòng 15 : Vũ Thanh Tâm
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Trưởng phòng 11 : Hàn Văn Thao
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Trưởng phòng 3 : Phạm Xuân Minh
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
Chánh thanh tra : Đinh Văn Hùng
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại :
Địa chỉ email :
 

Liên kết website

Truy cập

  • Đang truy cập: 19
  • Hôm nay: 519
  • Tổng lượt truy cập: 2928142