STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
Lãnh đạo VKSND tỉnh
1 Đoàn Văn Bắc Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước
2 Phan Văn Phong Phó Viện trưởng
3 Phạm Thị Bích Thủy Phó viện trưởng
Các phòng nghiệp vụ
1 Vũ Đức Việt Chánh Văn Phòng
2 Nguyễn Quốc Hân Trưởng phòng 1
3 Lê Quốc Hoàng Trưởng phòng 7
4 Nguyễn Văn Bốn Trưởng phòng 8
5 Bùi Văn Thi Trưởng phòng 9
6 Đỗ Thị Hoa Trưởng phòng 12
7 Vũ Thanh Tâm Trưởng phòng 15
8 Hàn Văn Thao Trưởng phòng 11
9 Phạm Xuân Minh Trưởng phòng 3
10 Đinh Văn Hùng Chánh thanh tra
VKSND huyện, thị
1 Nguyễn Công Vang Viện trưởng VKSND tx. Đồng Xoài
2 Lê Văn Trân Viện trưởng VKSND huyện Đồng Phú
3 Đoàn Hữu Phụng Viện trưởng VKSND huyện Bù Đăng
4 Lê Công Tâm Viện trưởng VKSND tx. Phước Long
5 Lê Thanh Duyên Viện trưởng VKSND huyện Chơn Thành
6 Huỳnh Văn Ngọc Viện trưởng VKSND tx. Bình Long
7 Ngô Văn Đạt Viện trưởng VKSND huyện Lộc Ninh
8 Vũ Văn Chương Viện trưởng VKSND huyện Bù Đốp
9 Nguyễn Văn Chạm Viện trưởng VKSD Bù Gia Mập
10 Nguyễn Trọng Giáo Viện trưởng VKSND huyện Hớn Quản
11 Lê Minh Hùng Viện trưởng Viện KSND huyện Phú Riềng
 

Liên kết website

Truy cập

  • Đang truy cập: 57
  • Hôm nay: 1225
  • Tổng lượt truy cập: 2922303