Viện KSND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị liên ngành ký kết Quy chế phối hợp trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Lễ ký kết

Lễ ký kết

Ngày 31/5/2018, Viện KSND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị liên ngành tổng kết việc thực hiện Quy chế số 02/QCPH/VKS-CA-CT-CHQ-BĐBP-CCKT-CCQLTT ngày 21/11/2014 về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh uỷ Bình Phước “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố” và ký kết Quy chế phối hợp mới.
    Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Bình Phước: Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng, Cục Hải quan, Chi cục Kiểm lâm, Cục Thuế và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước. Đồng chí Đoàn Văn Bắc, Viện trưởng Viện KSND tỉnh chủ trì hội nghị.
    Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Văn Phong, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết 4 năm, điểm qua những kết quả đạt được trong quá trình phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp số 02 ngày 21/11/2014 giữa Viện kiểm sát, Công an ,
Bộ Đội biên phòng, Cục Thuế, Cục Hải quan,  Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 29/3/2016 của Tỉnh uỷ Bình Phước “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố”.
    Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến phát biểu góp ý của lãnh đạo các ngành, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề ra một số giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; đồng thời phát biểu góp ý nội dung Dự thảo “Quy chế phối hợp trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố” và tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp./.
    Hình ảnh về Hội nghị:

Tác giả bài viết: Hoàng Công

Nguồn tin: Viện KSND tỉnh Bình Phước