Thông báo về việc công bố điểm xét tuyển dụng công chức năm 2017

Thông báo về việc công bố điểm xét tuyển dụng công chức năm 2017. Vui lòng xem trong file đính kèm. File Đính kèm

Tác giả bài viết: Phòng TCCB

Nguồn tin: VKSND tỉnh Bình Phước