VKSND

Bàn về nguyên tắc xét xử công khai trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Xét xử công khai là một trong những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tố tụng hình sự được quy định tại Điều 18 Bộ luật Tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2003 và được khẳng định lại tại BLTTHS năm 2015.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

“Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm sát thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú tại địa phương” là chương trình đột phá năm 2016 của toàn ngành theo Chương trình số 02/Ctr-VKSTC-V8 ngày 15/01/2016 của Viện kiểm sát nhân dân(VKSND) tối cao. Án treo là một biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện. Còn cải tạo không giam giữ là một trong số bảy hình phạt chính của pháp luật hình sự Việt Nam. Việc quy định hình phạt cải tạo không giam giữ và chế định án treo là sự thể chế hóa chủ trương, chính sách hình sự nhân đạo của Đảng và Nhà nước ta.

1 2  Trang sau
 

Liên kết website

Truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 1925
  • Tổng lượt truy cập: 2981116