Hướng dẫn tiếp xúc, cung cấp, phản hồi thông tin cho báo chí và thực hiện quảng cáo trên báo chí

Thứ hai - 06/01/2020 02:15
hình minh họa

hình minh họa

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc tiếp xúc, cung cấp, phản hồi thông tin cho báo chí và thực hiện quảng cáo trên báo chí
Công Văn hướng dẫn của Sở thông tin truyền thông tỉnh Bình Phước


Mẫu đăng ký làm việc của phóng viên
Mẫu dùng đê tham khảo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC
(dùng cho các Nhà Báo, Phóng viên các cơ quan Báo chí đăng ký làm việc)
 
I. THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ LÀM VIỆC
- Họ và tên: ..........................................................................................
- Chức vụ: ............................................................................................
- Cơ quan báo chí:.................................................................................
- Số Thẻ Nhà báo:          ............................ Cấp ngày:.....................................
- Hoặc Giấy Giới thiệu (do lãnh đạo cơ quan báo chí ký ghi rõ tên cơ quan cần làm việc, nội dung làm việc) số:  .......... ; cấp ngày:...........................  Thời hạn:..........................................
- CMND số   .................. ; cấp ngày ........ ; nơi cấp ...................................
II. NỘI DUNG LÀM VIỆC
          (Đề nghị ghi rõ nội dung làm việc và các câu hỏi để cơ quan chuẩn bị)
- Nội dung làm việc:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Câu hỏi : ................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
......................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
 
NGƯỜI TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ
(ký và ghi rõ họ tên)
.............., ngày..... tháng .... năm .....
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký và ghi rõ họ tên)
 
Mẫu thẻ nhà báoNguồn tin: Sở TTTT tỉnh Bình Phước
- .

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Truy cập

  • Đang truy cập: 39
  • Hôm nay: 2462
  • Tổng lượt truy cập: 4900382