STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
Lãnh đạo VKSND tỉnh
1 Đoàn Văn Bắc Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước
2 Phan Văn Phong Phó Viện trưởng
3 Nguyễn Quốc Hân Phó viện trưởng
Các phòng nghiệp vụ
1 Đoàn Hữu Phụng Chánh Văn Phòng
2 Lưu Văn Cảm Quyền Trưởng phòng 1
3 Phạm Xuân Minh Trưởng phòng 3
4 Lê Quốc Hoàng Trưởng phòng 7
5 Nguyễn Văn Bốn Trưởng phòng 8
6 Bùi Văn Thi Trưởng phòng 9
7 Nguyễn Thế Vinh Trưởng phòng 11
8 Đỗ Thị Hoa Trưởng phòng 12
9 Vũ Văn Chương Trưởng phòng 15
10 Vũ Thanh Tâm Chánh Thanh Tra
VKSND huyện, thị, thành phố
1 Nguyễn Công Vang Viện trưởng VKSND thành phố Đồng Xoài
2 Huỳnh Văn Ngọc Viện trưởng VKSND tx. Bình Long
3 Lê Công Tâm Viện trưởng VKSND tx. Phước Long
4 Đinh Văn Hùng Viện trưởng VKSND huyện Bù Đăng
5 Lê Văn Trân Viện trưởng VKSND huyện Đồng Phú
6 Lê Thanh Duyên Viện trưởng VKSND huyện Chơn Thành
7 Nguyễn Trọng Giáo Viện trưởng VKSND huyện Hớn Quản
8 Ngô Văn Đạt Viện trưởng VKSND huyện Lộc Ninh
9 Lê Minh Hùng Viện trưởng Viện KSND huyện Phú Riềng
10 Vũ Đức Việt Viện trưởng VKSND huyện Bù Đốp
11 Nguyễn Văn Chạm Viện trưởng VKSD Bù Gia Mập
 

Truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 767
  • Tổng lượt truy cập: 3629492