Bảo vệ quyền con người theo Hiến pháp năm 2013

VKSND

VKSND

Phóng sự: Bảo vệ quyền con người theo Hiến pháp năm 2013 của truyền hình kiểm sát.

Nguồn tin: KSTV - Truyền hình Kiểm sát nhân dân