Một nét ứng xử rất đẹp: Bác Hồ và Tướng Nguyễn Sơn

Ngày 20-01-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 111-SL phong quân hàm Thiếu tướng cho Nguyễn Sơn cùng với Hoàng Văn Thái, Hoàng Sâm, Chu Văn Tấn, Trần Tử Bình, Văn Tiến Dũng, Lê Hiến Mai, Lê...

 

Truy cập

  • Đang truy cập: 105
  • Hôm nay: 22941
  • Tổng lượt truy cập: 3937904