STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
31 Tong hop vuong mac ve to tung 2010

Tong hop vuong mac ve to tung 2010

30/08/2016 Tải về
32 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT

Thông tư liên tịch 22.2014.TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

30/08/2016 Tải về
33 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG

Thông tư liên tịch 02.2013.TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự

30/08/2016 Tải về
34 182/2011/TT-BTC

Thông tư 182 BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định pháp y

30/08/2016 Tải về
35 33/2014/TT-BCA

Thông tư 33. 2014 BCA quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự

30/08/2016 Tải về
36 31/2012/TT-BCA

Thông tư 31_2012-BCA_140532 quy định chi tiết việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

30/08/2016 Tải về
37 30/2012/TT-BCA

Thông tư 30. 2012 BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

30/08/2016 Tải về
38 28/2014/TT-BCA

Thông tư 28. 2014 BCA quy định về công tác điều tra hình sự trong Công an nhân dân

30/08/2016 Tải về
39 22/2014/TT-BCA

Thông tư 22. 2014 BCA sửa đổi, bổ sung Biểu mẫu về truy nã, đình nã

30/08/2016 Tải về
40 13/2011/TT-BTP

Thông tư 13_2011_TT-BTP ban hành và hướng dẫn việc sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

30/08/2016 Tải về
41 13/2016/TT-BCA

Thông tư 13.2016 TT-BCA ngày 10 tháng 03 năm 2016 quy định nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân

30/08/2016 Tải về
42 01/2014/TT-CA

Thông tư 01. 2014 về nội quy phiên tòa

30/08/2016 Tải về
43 590/QĐ-VKSTC-V3

Quyết định 590.QĐ-VKSTC-V3 năm 2014 Quy định về lập hồ sơ kiểm sát án hình sự

30/08/2016 Tải về
44 379/QĐ-VKSTC

Quyết định 379-VKSTC năm 2012_Quy chế về thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân

30/08/2016 Tải về
45 297/QĐ-VKSTC

Quyết định 297.QĐ-VKSTC năm 2012 về Hệ thống chỉ tiêu cơ bản đánh giá kết quả công tác nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

30/08/2016 Tải về
46 122/QĐ-VKSTC

Quyết định 122. 2013-VKSTC bổ sung Quy chế ban hành kèm theo QĐ 379.2012 VKSTC

30/08/2016 Tải về
47 02/2012/UBTVQH13

Pháp lệnh 02. 2012 UBTVQH chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

30/08/2016 Tải về
48 Số: 05/2005/NQ-HĐTP

NQ 05. 2005 HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ tư “Xét xử phúc thẩm” của Bộ luật tố tụng hình sự

30/08/2016 Tải về
49 05/2005/NQ-HĐTP

NQ 05. 2003 NQ-HĐTP ngày 31 tháng 07 năm 2003 hướng dẫn về Xét xử phúc thẩm trong BLTTHS

30/08/2016 Tải về
50 04/2004/NQ-HĐTP

NQ 04. 2004 HĐTP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ ba Xét xử sơ thẩm của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003

30/08/2016 Tải về
51 Số: 02/2015/NQ-HĐTP

NQ 02. 2015 HĐTP sửa đổi NQ 01.2011 về án phí, lệ phí

30/08/2016 Tải về
52 NQ 02. 2010 HĐTP

NQ 02. 2010 HĐTP Nghị quyết bổ sung một số hướng dẫn của nghị quyết số 01.2007 NQ HĐTP và nghị quyết số 02.2007 NQ.HĐTP của hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao

30/08/2016 Tải về
53 NQ 02. 2003 HĐTP

NQ 02. 2003 HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự

30/08/2016 Tải về
54 NQ 01. 2016 NQ-HĐTP

NQ 01. 2016 NQ-HĐTP ngày 30 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn áp dụng Khoản 3 Điều 7 BLHS

30/08/2016 Tải về
55 NQ 01. 2013 HĐTP

NQ 01. 2013 HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 60 của Bộ Luật hình sự về án treo do

30/08/2016 Tải về
56 : 01/2010/NQ-HĐTP

NQ 01. 2010 HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại điều 248 và điều 249 của Bộ luật hình sự

30/08/2016 Tải về
57 01/2006/NQ-HĐTP

NQ 01. 2006 HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự

30/08/2016 Tải về
58 144/2016/QH13

Nghị quyết 144. 2016 QH13 về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự 2015

30/08/2016 Tải về
59 109/2015/QH13

Nghị quyết 109. 2015 QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015 thi hành BLHS

30/08/2016 Tải về
60 101/2015/QH13-BLTTHS

Nghị quyết 101. 2015 QH13 về thi hành BLTTHS 2015

30/08/2016 Tải về
  Trang trước  1 2 3  Trang sau
 

Liên kết website

Truy cập

  • Đang truy cập: 20
  • Hôm nay: 1902
  • Tổng lượt truy cập: 2038213