STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
1 19-9-2016/VKSBP

Tổng hợp văn bản giải quyết án Giao thông

19/09/2016 Tải về
2 276/TANDTC-PC

hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015

19/09/2016 Tải về
3 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC

TTLT 239. 2009 BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật giữa HQ, Thuế, VKS, TA

30/08/2016 Tải về
4 36/2012/TTLT-BCT-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC

TTLT 36. 2012 hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

30/08/2016 Tải về
5 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC

TTLT 27. 2015 BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự

30/08/2016 Tải về
6 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT

TTLT 22. 2014 về bồi thường trong TTHS

30/08/2016 Tải về
7 17/2013/TTLT-BTP-BCA- BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

TTLT 17. 2013 BTP-BCA- BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

30/08/2016 Tải về
8 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

TTLT 17. 2007 .BCA.VKSNDTC.TANDTC.BTP hướng dẫn xử lý các tội phạm về ma túy

30/08/2016 Tải về
9 13/2013/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC

TTLT 13. 2013 hướng dẫn một số quy định về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ

30/08/2016 Tải về
10 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

TTLT 11. 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

30/08/2016 Tải về
11 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC

TTLT 10. 2013 hướng dẫn áp dụng một số điều của bộ luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, kế toán và chứng khoán

30/08/2016 Tải về
12 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC

TTLT 10. 2012 hướng dẫn áp dụng quy định của bộ luật hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

30/08/2016 Tải về
13 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

TTLT 09. 2013 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XIX của bộ luật hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

30/08/2016 Tải về
14 08/2015/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

TTLT 08.2015 của BCA.VKSNDTC.TANDTC.BTP sửa đổi TTLT 17.2007 về ma túy

30/08/2016 Tải về
15 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC

TTLT 06. 2013 .BCA.BQP.BTC.BNNPTNT.VKSNDTC về tin báo, tố giác tội phạm

30/08/2016 Tải về
16 06/2012/TTLT/BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNTC-TANDTC

TTLT 06. 2012 hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố

30/08/2016 Tải về
17 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC- BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT

TTLT 05. 2012 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

30/08/2016 Tải về
18 05/2005/TTLT-VKSTC-BCA-BQP

TTLT 05. 2005 vkstc.bca.bqp ngày 07.09.2005 về quan hệ phối hợp giữa VKS và CQĐT

30/08/2016 Tải về
19 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

TTLT 04_2014_TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

30/08/2016 Tải về
20 04/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

TTLT 04. 2013 hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử

30/08/2016 Tải về
21 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP

TTLT 02. 2012 VKSTC-TTCP-BCA-BQP ngày 22 tháng 03 năm 2012 xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố

30/08/2016 Tải về
22 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP

TTLT 02. 2001 của TANDTC,VKSNDTC,BCA,BTP hướng dẫn BLHS

30/08/2016 Tải về
23 01/2005/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BQP-BCA

TTLT 01.2005 ngày 18.4.2005 hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Toà án quân sự

30/08/2016 Tải về
24 01/2014/TTLT-BCA-BQP-BLĐTBXH-BNG

TTLT 01. 2014 BCA-BQP-BLĐTBXH-BNGhướng dẫn trình tự, thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán

30/08/2016 Tải về
25 01/2013/TTLT/TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP

TTLT 01. 2013 hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người,mua bán,đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em

30/08/2016 Tải về
26 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

TTLT 01. 2011 VKSTC.TANDTC.BCA.BTP.BLDTBXH Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự

30/08/2016 Tải về
27 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC

TTLT 01. 2010 của VKSNDTC-BCA-TANDTC về trả điều tra bổ sung trong TTHS

30/08/2016 Tải về
28 01/2008/TTLT- TANDTC- VKSNDTC- BCA- BTP

TTLT 01. 2008 TANDTCVKSNDTCBCABTP hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ

30/08/2016 Tải về
29 : 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP

TTLT 01. 2005 VKSTC-TATC-BCA-BQP hướng dẫn công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

30/08/2016 Tải về
30 Tong hop vuong mac ve to tung 2011

Tong hop vuong mac ve to tung 2011

30/08/2016 Tải về
1 2 3  Trang sau
 

Liên kết website

Truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 2481
  • Tổng lượt truy cập: 2034451