STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
1 916/QĐ-BNV

Quyết định này Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành Lưu trữ.

09/05/2016 Tải về
2 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

16/03/2016 Tải về
3 31/CT-TTg

Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

23/12/2015 Tải về
4 50 – CT/TW

Chỉ thị của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

06/12/2015 Tải về
5 122/2015/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC, TRANG TRẠI, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

14/11/2015 Tải về
6 13/CT-TTg

CHỈ THỊ: VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CÁC CẤP TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

10/06/2015 Tải về
7 40/2015/TTLT-BQP-BTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH: HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC ĐANG HƯỞNG CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG

26/05/2015 Tải về
8 1153/QĐ-TTCP

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2011 - 2014

07/05/2015 Tải về
9 365/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2015

17/03/2015 Tải về
10 01/2015/TTLT-TTCP-BNV

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH KHEN THƯỞNG CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG VIỆC TỐ CÁO HÀNH VI THAM NHŨNG

15/03/2015 Tải về
11 43/QĐ-BNV

Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ nội vụ năm 2014

23/01/2015 Tải về
12 17/2014/TT-BNV

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ CÁC CẤP

20/11/2014 Tải về
13 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH -HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG

21/11/2014 Tải về
14 105/2014/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH: "QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ"

15/11/2014 Tải về
15 129_2014_TTLT-BTC-BNV_249713

QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “SƯU TẦM TÀI LIỆU LƯU TRỮ QUÝ, HIẾM CỦA VIỆT NAM VÀ VỀ VIỆT NAM

04/09/2014 Tải về
16 01/2014/TTLT-BNV-BXD

Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử

20/08/2014 Tải về
17 95-2014-TTLT-BCA-BTC

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng,chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015

16/07/2014 Tải về
18 65/2014/NĐ - CP

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

01/07/2014 Tải về
19 64/2014/NĐ - CP

Quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

26/06/2014 Tải về
20 24/2014/TT - BTNMT

Quy định về hồ sơ địa chính

19/05/2014 Tải về
21 46 /2014/ NĐ - CP

Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

15/05/2014 Tải về
22 45 /2014/ NĐ - CP

Quy định về tiền sử dụng đất

15/05/2014 Tải về
 

Danh mục văn bản

Liên kết website

Truy cập

  • Đang truy cập: 88
  • Hôm nay: 2002
  • Tổng lượt truy cập: 3075249