STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
1 Nghị quyết số: 41/2017/QH14

NGHỊ QUYẾT Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

06/09/2017 Tải về
2 Tài liệu giới thiệu những điểm mới NQ xử lý nợ xấu

Tài liệu giới thiệu những điểm mới NQ xử lý nợ xấu

31/07/2017 Tải về
3 Tài liệu giới thiệu những điểm mới Luật TNBTCNN 2017

Tài liệu giới thiệu những điểm mới Luật TNBTCNN 2017

31/07/2017 Tải về
4 Tài liệu giới thiệu những điểm mới Luat TGPL năm 2017

Tài liệu giới thiệu những điểm mới Luat TGPL năm 2017

31/07/2017 Tải về
5 Tài liệu giới thiệu những điểm mới Luật QLVKVLNCCHT

Tài liệu giới thiệu những điểm mới Luật QLVKVLNCCHT

31/07/2017 Tải về
6 Tài liệu giới thiệu Bộ luật hình sự

Tài liệu giới thiệu Bộ luật hình sự

31/07/2017 Tải về
7 NQ nợ xấu

NQ nợ xấu

31/07/2017 Tải về
8 Nghi quyet 41 thi hanh BLHS

Nghi quyet 41 thi hanh BLHS

31/07/2017 Tải về
9 Luật TNBTNN

Luật TNBTNN

31/07/2017 Tải về
10 Luật TGPL

Luật TGPL

31/07/2017 Tải về
11 Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của BLHS 2015

Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của BLHS 2015

31/07/2017 Tải về
12 Luật quản lý sử dụng vũ khí

Luật quản lý sử dụng vũ khí

31/07/2017 Tải về
13 Kế hoạch của VKSTC triển khai 04 luật 02 nghị quyết, xin ý kiến

Kế hoạch của VKSTC triển khai 04 luật 02 nghị quyết, xin ý kiến

31/07/2017 Tải về
14 Hỏi đáp Luật thuế thu nhập cá nhân

Hỏi đáp Luật thuế thu nhập cá nhân

21/05/2017 Tải về
15 Tìm hiểu Luật luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012

Tìm hiểu Luật luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012

21/05/2017 Tải về
16 Tìm hiểu Luật hòa giải ở cơ sở năm 2012

Tìm hiểu Luật hòa giải ở cơ sở năm 2012

21/05/2017 Tải về
17 Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ công đoàn

Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ công đoàn

21/05/2017 Tải về
18 80 câu hỏi đáp Nghị định mới về phòng, chống tham nhũng ban hành năm 2013

80 câu hỏi đáp Nghị định mới về phòng, chống tham nhũng ban hành năm 2013

21/05/2017 Tải về
19 100 câu hỏi đáp về một số quy định pháp luật mới

100 câu hỏi đáp về một số quy định pháp luật mới

21/05/2017 Tải về
20 Tài liệu phổ biến pháp luật và nghiệp vụ tư vấn pháp luật về hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài

Tài liệu phổ biến pháp luật và nghiệp vụ tư vấn pháp luật về hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài

21/05/2017 Tải về
21 Sổ tay tìm hiểu pháp luật về đất đai và khiếu nại, tố cáo

Sổ tay tìm hiểu pháp luật về đất đai và khiếu nại, tố cáo

21/05/2017 Tải về
22 Hỏi đáp pháp luật về tố tụng hành chính

Hỏi đáp pháp luật về tố tụng hành chính

21/05/2017 Tải về
23 Tìm hiểu pháp luật về tố tụng dân sự, hành chính, hình sự

Tìm hiểu pháp luật về tố tụng dân sự, hành chính, hình sự

21/05/2017 Tải về
24 Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống ma túy

Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống ma túy

21/05/2017 Tải về
25 130 câu hoi đáp Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

130 câu hoi đáp Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012

21/05/2017 Tải về
26 120 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật về phòng, chống tham nhũng

120 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật về phòng, chống tham nhũng

21/05/2017 Tải về
27 Hỏi đáp Luật quản lý thuế

Hỏi đáp Luật quản lý thuế

21/05/2017 Tải về
28 Sổ tay Phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho phụ nữ

Sổ tay Phổ biến, giáo dục pháp luật dành cho phụ nữ

21/05/2017 Tải về
29 Sổ tay phổ biến pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số (tập 4)

Sổ tay phổ biến pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số (tập 4)

21/05/2017 Tải về
30 Tìm hiểu các quy định pháp luật về khuyến khích phát triển kinh tế

Tìm hiểu các quy định pháp luật về khuyến khích phát triển kinh tế

21/05/2017 Tải về
1 2  Trang sau
 

Danh mục văn bản

Liên kết website

Truy cập

  • Đang truy cập: 72
  • Hôm nay: 1925
  • Tổng lượt truy cập: 2981289