STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
Công văn
1 DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG NĂM 2017

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG NĂM 2017

10/12/2017 Tải về
2 49/2017/TT-BCA

Thông tư quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

24/11/2017 Tải về
3 4554-VKSTC-V11

Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm sát THA Hành chính

16/11/2017 Tải về
Kế hoạch
1 94/KH-VKS

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân

02/11/2017 Tải về
2 93/KH-VKS

KH Thực hiện chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 14/9/2017 về tăng cường công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật

02/11/2017 Tải về
3 03/KH-VKSTC

KH công tác trọng tâm của VKSNDTC năm 2017

19/01/2017 Tải về
Thông báo rút kinh nghiệm
1 408/TB - VKSTC

Rút kinh nghiệm nghiệp vụ

30/11/2017 Tải về
2 405/TB-VKSTC

RKN trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự

30/11/2017 Tải về
3 380/TB-VKSTC

RKN kiểm sát giải quyết các vụ án

24/11/2017 Tải về
Tài liệu
1 05/2017/NQ-HĐTP

NQ ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự

12/10/2017 Tải về
2 Mẫu tố tụng, nghiệp vụ tạm thời

Mẫu tố tụng, nghiệp vụ tạm thời trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp

12/06/2017 Tải về
3 01/2017/GĐ-TANDTC

TANDTC giải đáp một số vấn đề nghiệp vụ

10/04/2017 Tải về
Dân Sự, Hành Chính
1 66/2014/QH13

Luật Kinh doanh bất động sản 2014

18/09/2016 Tải về
2 61/2010/QH12

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

18/09/2016 Tải về
3 52/2014/QH13

Luật Hôn nhân gia đình 2014

18/09/2016 Tải về
Hình Sự, Tố Tụng Hình Sự
1 19-9-2016/VKSBP

Tổng hợp văn bản giải quyết án Giao thông

19/09/2016 Tải về
2 276/TANDTC-PC

hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015

19/09/2016 Tải về
3 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC

TTLT 239. 2009 BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật giữa HQ, Thuế, VKS, TA

30/08/2016 Tải về
Khiếu tố
1 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP

TTLT 06.2014 TTLT-BTP-TTCP-BQP hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

30/08/2016 Tải về
2 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP

TTLT 02. 2005 VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10 tháng 08 năm 2005 hướng dẫn về khiếu nại tố cáo trong TTHS

30/08/2016 Tải về
3 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC

Thông tư liên tịch 06.2013.TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC hướng dẫn Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

30/08/2016 Tải về
Quy chế
1 279/QĐ-VKS

Quy chế 279 về chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành KSND

01/08/2017 Tải về
2 422/QĐ-VKSTC

quy chế công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố

30/03/2017 Tải về
3 01/2015/TT-VKSTC

Thông tư quy định về quản lý sử dụng trang phục, Giấy chứng minh kiểm sát viên, Giấy chứng nhận điều tra viên, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát nhân dân

19/03/2017 Tải về
Thi hành án dân sự
1 TÀI LIỆU HỘI NGHỊ THADS _ NGHỆ AN

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ THADS NGHỆ AN

02/08/2017 Tải về
2 204QĐ-VKSTC

Mẫu thi hành án dân sự đã sửa. HOÀN THIỆN 9. theo qđ 204QĐ-VKSTC ngày 01/06/2017

02/08/2017 Tải về
3 200/2016/TT-BTC

Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động, kinh phí cưỡng chế của cơ quan thi hành án dân sự

16/02/2017 Tải về
thi hành án hình sự, giam giữ
1 TTLT 13. 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự và luật thi hành án hình sự về truy nã

TTLT 13. 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự và luật thi hành án hình sự về truy nã

22/08/2016 Tải về
2 TTLT 09. 2012 hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn thời hạn chấp hành án cư trú, quản chế còn lại

TTLT 09. 2012 hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn thời hạn chấp hành án cư trú, quản chế còn lại

22/08/2016 Tải về
3 TTLT 08. 2012 về rút ngắn thời gian thử thách của án treo

TTLT 08. 2012 về rút ngắn thời gian thử thách của án treo

22/08/2016 Tải về
Phân công nhiệm vụ
1 368/TB-VKSTC

Phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo trong Viện kiểm sát nhân dân tối cao

12/10/2016 Tải về
2 44/TB-VKS

Phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước

12/10/2016 Tải về
3 61/TB/VKS

Phân công nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước trong lĩnh vực hình sự

12/10/2016 Tải về
Phổ biến pháp luật
1 Nghị quyết số: 41/2017/QH14

NGHỊ QUYẾT Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

06/09/2017 Tải về
2 Tài liệu giới thiệu những điểm mới NQ xử lý nợ xấu

Tài liệu giới thiệu những điểm mới NQ xử lý nợ xấu

31/07/2017 Tải về
3 Tài liệu giới thiệu những điểm mới Luật TNBTCNN 2017

Tài liệu giới thiệu những điểm mới Luật TNBTCNN 2017

31/07/2017 Tải về
 

Danh mục văn bản

Liên kết website

Truy cập

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 1449
  • Tổng lượt truy cập: 2319798