STT Số/Ký hiệu Trích yếu/ Về việc Thời gian ban hành
Công văn
1 313-QĐ-VKSTC

QĐ ban hành quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ngành kiểm sát nhân dân

12/07/2018 Tải về
2 1989/VKSTC-VP

Góp ý dự thảo Quy định về trực nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

28/05/2018 Tải về
3 2072/VKSTC-VP

Góp ý dự thảo quy định về tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn của VKSND tối cao

28/05/2018 Tải về
Kế hoạch
1 02/KH-UBND-2018

kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018

09/01/2018 Tải về
2 94/KH-VKS

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân

02/11/2017 Tải về
3 93/KH-VKS

KH Thực hiện chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 14/9/2017 về tăng cường công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật

02/11/2017 Tải về
Thông báo rút kinh nghiệm
1 25/TB-VC3-V2

RKN Việc giải quyết vụ án dân sự bị cấp phúc thẩm hủy án do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng

27/08/2018 Tải về
2 24/TB-VKS-DS

RKN án dân sự, hôn nhân gia đình, bị tòa án phúc thẩm tuyên sửa và hủy án quý 2 năm 2018 (Từ 01/3/2018 đến 31/5/2018)

13/08/2018 Tải về
3 23/TB-VC3-V1

RKN kiểm sát điều tra, truy tố kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ Lý Búp Pha phạm tội mua bán người

10/08/2018 Tải về
Tài liệu
1 17/TB-VKS

Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch của thí sinh đăng ký dự tuyển công chức năm 2018.

28/01/2019 Tải về
2 Tài liệu hội nghị vụ 11

Tài liệu hội nghị của Vụ 11

03/10/2018 Tải về
3 DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC

25/07/2018 Tải về
Dân Sự, Hành Chính
1 66/2014/QH13

Luật Kinh doanh bất động sản 2014

18/09/2016 Tải về
2 61/2010/QH12

Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010

18/09/2016 Tải về
3 52/2014/QH13

Luật Hôn nhân gia đình 2014

18/09/2016 Tải về
Hình Sự, Tố Tụng Hình Sự
1 19-9-2016/VKSBP

Tổng hợp văn bản giải quyết án Giao thông

19/09/2016 Tải về
2 276/TANDTC-PC

hướng dẫn áp dụng một số quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự năm 2015

19/09/2016 Tải về
3 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC

TTLT 239. 2009 BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật giữa HQ, Thuế, VKS, TA

30/08/2016 Tải về
Khiếu tố
1 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP

TTLT 06.2014 TTLT-BTP-TTCP-BQP hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

30/08/2016 Tải về
2 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP

TTLT 02. 2005 VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10 tháng 08 năm 2005 hướng dẫn về khiếu nại tố cáo trong TTHS

30/08/2016 Tải về
3 06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC

Thông tư liên tịch 06.2013.TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC hướng dẫn Bộ luật tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

30/08/2016 Tải về
Quy chế
1 108/QĐ-VKSTC

Quy chế quản lý đề tài khoa học, đề án của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

03/04/2018 Tải về
2 364/QĐ-VKSTC

Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự

09/01/2018 Tải về
3 501/QĐ-VKSTC

Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự

09/01/2018 Tải về
Thi hành án dân sự
1 TÀI LIỆU HỘI NGHỊ THADS _ NGHỆ AN

TÀI LIỆU HỘI NGHỊ THADS NGHỆ AN

02/08/2017 Tải về
2 204QĐ-VKSTC

Mẫu thi hành án dân sự đã sửa. HOÀN THIỆN 9. theo qđ 204QĐ-VKSTC ngày 01/06/2017

02/08/2017 Tải về
3 200/2016/TT-BTC

Quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động, kinh phí cưỡng chế của cơ quan thi hành án dân sự

16/02/2017 Tải về
thi hành án hình sự, giam giữ
1 TTLT 13. 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự và luật thi hành án hình sự về truy nã

TTLT 13. 2012 hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự và luật thi hành án hình sự về truy nã

22/08/2016 Tải về
2 TTLT 09. 2012 hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn thời hạn chấp hành án cư trú, quản chế còn lại

TTLT 09. 2012 hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn thời hạn chấp hành án cư trú, quản chế còn lại

22/08/2016 Tải về
3 TTLT 08. 2012 về rút ngắn thời gian thử thách của án treo

TTLT 08. 2012 về rút ngắn thời gian thử thách của án treo

22/08/2016 Tải về
Phân công nhiệm vụ
1 368/TB-VKSTC

Phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo trong Viện kiểm sát nhân dân tối cao

12/10/2016 Tải về
2 44/TB-VKS

Phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước

12/10/2016 Tải về
3 61/TB/VKS

Phân công nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước trong lĩnh vực hình sự

12/10/2016 Tải về
Phổ biến pháp luật
1 Nghị quyết số: 41/2017/QH14

NGHỊ QUYẾT Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

06/09/2017 Tải về
2 Tài liệu giới thiệu những điểm mới NQ xử lý nợ xấu

Tài liệu giới thiệu những điểm mới NQ xử lý nợ xấu

31/07/2017 Tải về
3 Tài liệu giới thiệu những điểm mới Luật TNBTCNN 2017

Tài liệu giới thiệu những điểm mới Luật TNBTCNN 2017

31/07/2017 Tải về
 

Danh mục văn bản

Liên kết website

Truy cập

  • Đang truy cập: 89
  • Hôm nay: 1995
  • Tổng lượt truy cập: 3075242