Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020