Thông báo tuyển dụng công chức các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2016

Thứ tư - 21/09/2016 22:00 2.457 0
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Số: 425/TB-VKS
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 21 tháng 9 năm 2016
 
THÔNG BÁO
Tuyển dụng công chức các đơn vị trực thuộc 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước năm 2016

 ––––––––––––––––– 
Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Bình Phước cần tuyển dụng công chức vào một số vị trí công tác tại các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh. Cụ thể như sau:
1. Số lượng, vị trí cần tuyển
- Tuyển dụng 04 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát tại các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh Bình Phước.
- Tuyển dụng 01 công chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ công nghệ thông tin tại Viện KSND tỉnh Bình Phước.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
- Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại Việt Nam;
- Độ tuổi: Từ đủ 18 đến 35 tuổi đối với nam và từ đủ 18 đến 30 tuổi đối với nữ;
- Có lý lịch rõ ràng; về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: không vi phạm quy định của ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian: Bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật;
- Có Phiếu đăng ký dự tuyển công chức và cam kết tự nguyện làm việc tại các đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh Bình Phước theo sự phân công.
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên); có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên). 
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Có đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Đồng thời phải đáp ứng các điều kiện:
+ Về chiều cao: Nam từ 1,60 mét trở lên; nữ từ 1,55 mét trở lên;
+ Về cân nặng: Nam từ 50 kg trở lên; nữ từ 45 kg trở lên;
+ Không bị dị hình, dị tật, khuyết tật.
2.2. Tiêu chuẩn nghiệp vụ
- Đối với vị trí làm nghiệp vụ kiểm sát:
Đối với nữ: Là Cử nhân hệ chính quy chuyên ngành luật xếp loại Trung bình khá trở lên của Trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh, Đại học luật Hà Nội, Khoa luật Đại học quốc gia.
 Đối với nam: Là Cử nhân hệ chính quy chuyên ngành luật xếp loại Trung bình khá trở lên.
- Đối với vị trí làm công tác Công nghệ thông tin: Là Cử nhân công nghệ thông tin.
 3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân được cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Bản cam kết công tác từ 05 năm trở lên tại đơn vị được xét tuyển (theo mẫu).
4. Vị trí làm công tác chuyên môn nghiệp vụ kiểm sát
 
4.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
4.2. Nội dung xét tuyển
Việc xét tuyển căn cứ vào các nội dung sau:
- Kết quả học tập chuyên ngành của vị trí việc làm cần tuyển.        
- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua việc:
+ Người dự tuyển bốc thăm câu hỏi, có 30 phút để viết bài chuẩn bị (câu hỏi và đáp án do Viện KSND tối cao cung cấp);
+ Trình bày bài chuẩn bị và trả lời các câu hỏi của Ban Kiểm tra sát hạch. Việc hỏi và trả lời được thực hiện dưới sự giám sát của Ban Giám sát và phải lập biên bản.
4.3. Cách tính điểm                                 
- Cách tính điểm học tập được thực hiện theo một trong các trường hợp sau:
+ Đối với người dự tuyển được đào tạo theo chương trình tín chỉ không thi tốt nghiệp: Điểm học tập được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 3;
+ Đối với người dự tuyển được đào tạo theo chương trình tín chỉ có thi tốt nghiệp:
* Điểm học tập được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2;
* Điểm tốt nghiệp: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm khóa luận tốt nghiệp của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.
+ Đối với người dự tuyển được đào tạo không theo chương trình tín chỉ:
* Điểm học tập: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
* Điểm tốt nghiệp: Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.
- Điểm phỏng vấn: Được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 1 (điểm bài viết tối đa 70 điểm, điểm trả lời câu hỏi của Ban Kiểm tra sát hạch tối đa 30 điểm).
- Kết quả xét tuyển là tổng số điểm: Điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có).
4.4. Xác định người trúng tuyển
- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm học tập bằng nhau thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước quyết định người trúng tuyển.
- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
5. Vị trí làm chuyên môn nghiệp vụ công nghệ thông tin
5.1. Môn thi, hình thức thi, nội dung thi
- Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
- Môn ngoại ngữ: Thi viết 01 bài tiếng Anh.
- Môn tin học văn phòng: Miễn.
5.2. Thời gian thi
- Môn kiến thức chung: Thi viết thời gian 180 phút;
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút;
- Môn ngoại ngữ: Thi viết thời gian 90 phút;
(Căn cứ vào số lượng, nguyện vọng của các thí sinh đăng ký dự thi, Viện KSND tỉnh Bình Phước sẽ tổ chức hướng dẫn ôn tập, hệ thống kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành).
5.3. Điều kiện miễn một số môn thi
Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn thi một số môn trong kỳ thi tuyển công chức như sau: 
- Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau: 
+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về ngoại ngữ đúng với ngoại ngữ được sử dụng để thi môn điều kiện của kỳ tuyển dụng;
+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam mà nước đó sử dụng ngôn ngữ đúng với ngoại ngữ được sử dụng để thi môn điều kiện của kỳ thi tuyển dụng. 
5.4. Cách tính điểm thi
- Bài thi được chấm theo thang điểm 100.
- Điểm các môn thi được tính như sau: 
+ Môn kiến thức chung: tính hệ số 1;
+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;
+ Môn ngoại ngữ: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.
- Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành (tính theo quy định trên) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định. 
5.5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức
- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây: 
+ Có đủ các bài thi của các môn thi;
+ Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;
+ Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển.
- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng tuyển dụng công chức xem xét, quyết định người trúng tuyển.
- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức lần này không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
6. Ưu tiên trong tuyển dụng
- Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:
+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển. 
+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động; học sinh trung học phổ thông, sinh viên đã đoạt giải thưởng cấp quốc gia hoặc quốc tế: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển; 
+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ Đoàn, Hội có thời gian công tác Đoàn, Hội từ 03 năm liên tục trở lên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
+ Người có bố đẻ hoặc mẹ đẻ là công chức, viên chức ngành KSND (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc đã chết) được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
- Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng số điểm của diện ưu tiên có số điểm cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển. 
7. Lệ phí tuyển dụng
Lệ phí tuyển dụng: 260.000 đồng (thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức). 
8. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển 
Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển kể từ ngày 21/9/2016 đến hết ngày 21/10/2016 (trong giờ hành chính). Hồ sơ dự tuyển được đăng tải theo mẫu đính kèm Thông báo này, nếu thí sinh không có điều kiện tải về thì liên hệ phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh Bình Phước để mua (giá bán: 50.000 đồng/01hồ sơ).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND tỉnh Bình Phước, đường ĐT 741, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Số điện thoại liên hệ: 0651.3879.901 (số máy lẻ 304 hoặc 302). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
* Các mẫu phụ lục kèm theo:
- Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển http://vksbinhphuoc.gov.vn/archives/view/Quy-che-tuyen-dung-144/
- Mẫu Bản sơ yếu lý lịch tự thuật http://vksbinhphuoc.gov.vn/archives/view/Quy-che-tuyen-dung-144/
- Mẫu Bản cam kết (http://vksbinhphuoc.gov.vn/archives/view/Quy-che-tuyen-dung-144/)
Hướng dẫn: vào http://vksbinhphuoc.gov.vn/ ->Trang chủ ->Văn bản mới -> Tài liệu -02
9. Tổ chức xét tuyển và thi tuyển
- Tổ chức sơ tuyển và ôn tập: Dự kiến sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển.
- Tổ chức xét tuyển và thi tuyển: Dự kiến trong tháng 11/2016.
- Địa điểm thi: Sẽ thông báo sau.
                                                                                                                                
 
Nơi nhận:                                                                        - Vụ 15-VKSTC;
- Lãnh đạo Viện KSND tỉnh;                                      
- hành viên Hội đồng tuyển dụng;
- Lãnh đạo các đơn vị VKS 2 cấp;
- Tổ tuyên tuyển;
- Lưu: VT, TCCB.                                                        
                                    
     
                    
       VIỆN TRƯỞNG
 
                           
      (Đã ký)
 
          Lê Đức Xuân

Tác giả bài viết: Hoàng Công

Nguồn tin: VKSND tỉnh Bình Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
qlvb
hdks
llv
lgo vkstoi cao
kiem sat online
tvpl
bvpl
toa an
cong an tinh
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay19,020
  • Tháng hiện tại35,497
  • Tổng lượt truy cập6,202,107
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây